‘min sønn’ eller ‘sønnen min’?

Innledning

Det heter helst sykkelen din, sønnen hennes, den ømme samvittigheten hans og den stygge mistanken min på norsk, vil noen hevde; din sykkel, hennes sønn,  hans ømme samvittighet og min stygge mistanke er kunstig formelt eller rett og slett dansk. Og akkurat ved substantivet sykkel kan man jo skjønne at slikt blir sagt – skjønt din nye sykkel lyder kanskje straks litt bedre enn din sykkel. Intuitivt er muligens heller ikke min mistanke fullt så påfallende som din sykkel, og mange vil nok finne min stygge mistanke ganske uproblematisk. Hva slags regelmessigheter kan vi avsløre her?

Hva ‘det heter’ på skriftlig norsk, er et spørsmål om hvordan skriftlig norsk faktisk ser ut, altså hva som står i tekstene. Så la oss se på det, først og fremst i bokmål i denne omgang. Nynorsk nevnes kort mot slutten.

Foran- vs. etterstilt possessiv i bokmål

Vi søker først i bokmålsdelen av NorGramBank, i den delen som omfatter aviser, sakprosa, barnebøker og romaner (originaler og oversettelser), ca. 45 millioner ord. Søkeuttrykket inkluderer alle nominale fraser med possessiv (min, din, sin, hans, hennes, dens, vår, deres med bøyningsformer), uavhengig av om det står adjektiver eller andre ord mellom possessiven og substantivet. Uttrykket formuleres slik at vi utelater  eksempler med bestemmeren egen, som i min egen sykkel, ettersom de alltid har foranstilt possessiv, slik at det ikke foreligger noen valgmulighet der. Vi skulle også gjerne ha utelukket eksempler der den foranstilte possessiven er fokusert gjennom kontrastivt trykk (Dette er min sykkel!), men dessverre er slike eksempler ikke merket og lar seg derfor ikke skille fra.

Hvis vi teller teksteksemplene enkeltvis, finner vi at etterstilt possessiv er noe, men ikke dramatisk, vanligere enn foranstilt:

Possessivplassering i bokmål, globalt:

Possessiv-plassering

Antall

Foran

133 252

Etter

198 751

Vi ser at 40,1 % av tekstforekomstene av nominalfraser med possessiv har possessiven foranstilt, noe som antyder at fenomenet ikke er fremmed for språket. Et mer nyansert bilde fremkommer hvis vi skiller mellom de enkelte substantivene, som kan ha svært ulike fordelinger av foranstilt og etterstilt possessiv. Det er over 15 000 ulike substantiver med possessiv i dette materialet, der de fleste forekommer bare én eller to ganger. For å få et mer håndterlig materiale og mer signifikante tall, begrenser vi derfor mengden av substantiver til dem som forekommer minst 10 ganger med possessiv i korpus. Dette reduserer antallet til 1993 substantiver.

Nå kan vi regne ut for hvert av de 1993 substantivene hvor mange prosent av forekomstene som har possessiven foranstilt, og hvor mange som har den etterstilt. Hvis vi ordner disse substantivene fra dem som har flest tilfeller av foranstilt possessiv til dem som har færrest slike tilfeller, fremkommer grafen nedenfor, der substantivene er ordnet langs den horisontale aksen og prosentverdi foranstilt possessiv langs den vertikale:

Det fremgår at litt over halvparten av substantivene – 1002 av dem – har flere tilfeller av foranstilt enn av etterstilt possessiv. 119 substantiver har bare foranstilt possessiv, og 113 substantiver bare etterstilt.  Forøvrig er fordelingen jevnt fallende, med en svak antydning til polarisering i kurveformen (som ikke er en helt rett linje), altså svakt i retning av to kategorier av substantiver.

***
Tilføyelse november 2018:

Tabellen bak grafen ovenfor, med samtlige 1 993 substantiver og deres prosentandel foranstilt possessiv, kan leses på denne siden:

Tabell over 1 993 substantiver med prosentandeler foranstilt possessiv 

***

Semantiske klasser av substantiver

Et blikk på toppen og bunnen av den rangerte listen av substantiver gir et klart inntrykk av at substantivene tilhører ulike semantiske typer på ulike deler av skalaen. Tabellen nedenfor viser  60 av substantivene med bare foranstilte possessiver. Første kolonne viser substantivets lemmaform, annen kolonne viser hvor mange forekomster med possessiv som ble funnet, og tredje kolonne viser hvilken prosentandel av disse som hadde possessiven foranstilt.

Flest foranstilt:

Substantivlemma # med possessiv % foranstilt
anliggende 25 100,0
attrå 15 100,0
barneliv 10 100,0
bekostning 27 100,0
besittelse 16 100,0
besøkelsestid 16 100,0
biologi 10 100,0
borger 10 100,0
breddegrad 16 100,0
datasett 13 100,0
dimensjon 10 100,0
domene 11 100,0
dommer 12 100,0
dust 30 100,0
dødsdag 22 100,0
egenart 22 100,0
eie 18 100,0
element 30 100,0
elsk 21 100,0
enhet 11 100,0
enkelhet 21 100,0
ess 27 100,0
fanden 19 100,0
farvann 19 100,0
fatteevne 13 100,0
favør 21 100,0
feiging 12 100,0
fjols 26 100,0
forbløffelse 32 100,0
forehavende 10 100,0
forholdsregel 26 100,0
fornedrelse 12 100,0
generasjon 73 100,0
gjennomgang 16 100,0
grandonkel 19 100,0
gru 19 100,0
gunst 24 100,0
halvpart 13 100,0
helhet 78 100,0
hellighet 10 100,0
hovedpoeng 13 100,0
høyhet 50 100,0
indre 176 100,0
innblanding 10 100,0
inntog 36 100,0
ja 19 100,0
jævel 40 100,0
kjennskap 15 100,0
kjøter 24 100,0
kontekst 18 100,0
kulde 15 100,0
legitimitet 10 100,0
lengde 39 100,0
likemann 19 100,0
ludder 17 100,0
lære 18 100,0
læremester 18 100,0
majestet 37 100,0
medmenneske 84 100,0

Mange av substantivene er abstrakter (anliggende, besittelse, besøkelsestid, enkelhet, forbløffelse, legitimitet). Andre er skjellsord eller andre tiltaleformer, der bruken av possessiv (som i din tosk!, Deres Majestet) er en egen type som vi bør skille fra i en undersøkelse av allmenn possessivplassering (dust, fanden, feiging, fjols, jævel, kjøter, ludder; hellighet, høyhet, majestet).

Substantivene med bare etterstilte possessiver er annerledes; tabellen viser 60 av dem:

Færrest foranstilt:

Substantivlemma  # med possessiv  % foranstilt
malersaker 12 0,0
mappe 23 0,0
mulesel 12 0,0
mumling 10 0,0
munnhule 10 0,0
nakkegrop 13 0,0
navle 43 0,0
nesetipp 28 0,0
notatbok 15 0,0
overleppe 26 0,0
pakk 11 0,0
pickup 18 0,0
pinn 10 0,0
rull 12 0,0
rumpeballe 27 0,0
ryggrad 53 0,0
ryggsekk 35 0,0
ræv 17 0,0
saksbehandler 14 0,0
serk 41 0,0
shorts 16 0,0
skinnjakke 19 0,0
skjørtekant 13 0,0
skolesekk 10 0,0
skolisse 29 0,0
skosåle 12 0,0
skotupp 30 0,0
skuff 39 0,0
skulderblad 16 0,0
skulderveske 10 0,0
skur 11 0,0
smilehull 13 0,0
sokk 39 0,0
sovepose 27 0,0
sperma 10 0,0
spilling 10 0,0
steg 16 0,0
stereoanlegg 14 0,0
strupehode 12 0,0
sytøy 16 0,0
sølv 17 0,0
tommelfinger 12 0,0
tomt 18 0,0
trommehinne 14 0,0
truse 56 0,0
tull 10 0,0
tungespiss 24 0,0
tørkle 16 0,0
undulat 11 0,0
utgift 12 0,0
venstrehånd 11 0,0
vesla 43 0,0
vest 10 0,0
vorte 20 0,0
ytterklær 10 0,0
ølglass 14 0,0
øreflipp 43 0,0
øregang 11 0,0
ørering 13 0,0
øyekrok 39 0,0
øyenvippe 36 0,0

Substantivene med bare etterstilt possessiv har et sterkt innslag av konkreter, og særlig kroppsdeler (munnhule, nakkegrop, navle, nesetipp, overleppe, rumpeballe, ryggrad, ræv, smilehull, strupehode, tommelfinger, tungespiss, venstrehånd, øreflipp, øregang, øyekrok, øyenvippe).

Det synes derfor motivert å dele substantivene inn i et antall semantisk definerte klasser, og så se på hvordan possessivene plasseres innenfor hver av dem. En tentativ inndeling (i ikke-overlappende kategorier) er denne:

A. konkreter
B. legemsdeler
C. plagg
D. slekt- og familierelasjoner
E. andre relasjonelle personbetegnelser (arving, elev)
F. skjellsord og andre typiske tiltaleord
G. abstrakter
H. lokaliserbare, tellelige ikke-fysiske størrelser (dag, navn, begravelse) og fysiske størrelser klassifisert ut fra en relasjon (halvpart, motstykke, overflate)
I. Kollektiver (publikum)

En slik inndeling vil selvsagt alltid være diskutabel, blant annet fordi det enkelte ord ofte kan brukes på ulike måter og dermed sortere under ulike kategorier.

Vi skal se på noen få av kategoriene.

Type A: konkreter

531 substantiver ble klassifisert som konkreter. Kurven for prosentdel foranstilt possessiv i denne kategorien er som nedenfor:

Bare 49 av de 531 konkrete substantivene har en overvekt av foranstilt possessiv, og blant disse kan klassifiseringen utvilsomt diskuteres i enkelttilfeller, f.eks. vei, person, dose, distrikt, bredd, himmel, plattform, paradis, landskap, bane, utslipp. Disse kan være brukt i abstrakte betydninger, noe vi ikke har undersøkt her. Nærmere bunnen, med få eller ingen foranstilte possessiver, finner vi f.eks. bikkje, pust, lommebok, skrivebord, veske, bylt, dørstokk, gaffel, gardin, kule, leppestift, håndkle.

Det er tydelig at egenskapen ‘konkret’ favoriserer etterstilt possessiv.

Type B: legemsdeler

154 substantiver ble klassifisert som navn på legemsdeler. Denne kategorien favoriserer etterstilt possessiv enda tydeligere enn konkreter generelt gjør:

I denne kategorien har alle substantivene bortsett fra to en sterk overvekt av etterstilt possessiv. De to unntakene legeme og skjød er markert i diagrammet (hans legeme, hennes skjød), og illustrerer at stil og sjanger, i tillegg til semantikk, er en virksom faktor.

Betegnelser på legemsdeler skiller seg ofte ut grammatisk. På norsk, i motsetning til på engelsk, blir possessiv ofte ikke brukt ved slike betegnelser (Han skadet armen vs. He hurt his arm), men når de brukes, blir de altså nesten alltid etterstilt. Possessivforholdet ved legemsdeler er av den art som gjerne kalles ‘inalienable possession’ – ‘uavhendelig eiendom’: armen din er fortsatt i en viss forstand din arm om den så skulle være amputert og solgt. I en konkret sammenheng vil derfor eiendomsbesitteren være klart gitt. Det kan bidra til å forklare at possessiven ofte utelates på norsk – og antagelig også at den såpass konsekvent etterstilles når den brukes.

Type G: abstrakter

638 substantiver ble klassifisert som abstrakter: egenskaper, tilstander, handlinger og prosesser. Ved disse dominerer de foranstilte possessivene klart:

Her har 590 av de 638 substantivene overvekt av foranstilt possessiv; 72 av disse har bare foranstilt. Blant de sistnevnte, med bare foranstilt, finner vi f.eks. indre, ytre, helhet, generasjon, utspring, prakt, lengde, virke, sammenheng, inntog, visdom, forbløffelse, premiss, forholdsregel, anliggende, varetekt, gunst, årsak, egenart, motsetning, favør, tilslutning.  Lenger ned, blant dem som ligger i området 50 – 60 % foranstilt possessiv, finner vi f.eks. svik, dilemma, problem, offer, vanskelighet, utroskap, begjær, oppvekst, stolthet, hemmelighet tyngde, fremtid, unnskyldning, omtanke, nysgjerrighet, omsorg. Og nederst på listen, fra under 20 % og ned til 0 % foranstilt, finner vi abstraktene nervøsitet, erting, skriving, mas, kjøring, stahet, drikking, spilling, tull. Det er ikke vanskelig å se semantiske føringer eller sjangerføringer i denne videre inndelingen av abstraktene.

Grunnene til denne ulike behandlingen av abstrakter og konkreter, særlig kroppsdeler, er verd et videre studium. En mulig tanke er at det kan være en tendens til at det elementet – possessiven eller substantivet – som er viktigst for å identifisere den tingen det refereres til, kommer først. Konkreter identifiseres gjennom sine synlige egenskaper. Man kan først identifisere en viss kontordør, og deretter spørre hvem den tilhører. Men man kommer ikke over et tilfelle av forbløffese og spør deretter hvem sin forbløffelse dette mon være. En forbløffelse identifiseres ikke uavhengig av den som har den. Derfor, kanskje, er hennes forbløffelse, med hennes først, oftest mest funksjonelt, mens derimot kontordøren hennes naturlig nevner objektet først. Men dette kan utvilsomt diskuteres.

Fordelingen i nynorsk

Den nynorske delen av trebanken utgjør bare ca. 10 % av den, så her er tallene lavere. Som ventet finner vi en sterkere overvekt av etterstilt possessiv der:

Possessivplassering i nynorsk, globalt:

Possessiv-plassering

Antall

Foran

7 785

Etter

23 180

Mens bokmål hadde ca. 40 % foranstilte possessiver i løpende tekst, har nynorsk bare ca. 25 % foranstilt. (Dette tallet kan være enda lavere; mulige feilanalyser er ikke sortert fra her.)

Her er et lite utvalg eksempler med foranstilte possessiver i nynorsk tekst.

Nynorske eksempler på foranstilte possessiver:

Så gjekk han sin veg.
– Eg skal inn og leggja att desse pengane til mi vakre mor, sa ho.
Det låg rekkjehus på den andre sida av vegen, og kvart hus hadde sin vesle hage.
– Det er mitt motto!
Det var gått lang tid, men folk som ut frå barndommens tidsrekning skulle vore utgamle eller døde, gjekk framleis rundt i sin beste alder.
Etter Dicks tid er det absolutt ingen ting som stemmer i min bar[n]doms Karviland.
Dei grov fram sine gamle jordskiftebrev, og studerte dei gulna dokumenta.
Frå denne dagen var han opptatt av å snu lagnaden til sine etterkommarar frå dei blinde katastrofar som råkar oss.
Så hard var fødselen at minnet til sonesonen ikkje tok til å fungere før femten månader etter at han fall i sin første slumrande søvn.
Men det var eitt eller anna i lufta som var på «hans side».
Englar oppfyller dine ønske.
I sin debutroman «Kvalmen» frå 1938 er det nettopp livstrøyttleiken, den smertelege erfaringa at eksistensen går i oppløysing, som blir skildra.
Etter vår meining er det viktig å skapa eit omsorgsomgrep og ein omsorgspraksis som er ukjønna, der kvinner og menn på like vilkår kan delta i omsorga for barna sine.
Vi har vel våre partibøker, mange av oss framleis, – men dei færraste går på politiske møte.
I våre dagar har vi professorar i filosofi, men ingen filosofar.
Det kan då vere på sin plass å forfølgje diskusjonen om grensene for kva eit moderne fleirkulturelt samfunn kan vere – i forlenging av det vi ovanfor nemnde om føringar i moderne samfunn.
Fluga er vi, flaska vår sorg, vårt elende.
Dermed vart deira motstand mot arabisk styre mye meir innbiten, og kampen mye meir brutal enn i andre koloniar.
Det er altså aviser og nyheiter, kjendisar og forbruksvarer som er blitt felles referanseramme i vår tid?
Mellom desse krigsbolkane vart skattetrykket redusert, men aldri ned til sitt tidlegare nivå.
Danskane fekk sine «sterke jydar» og nordmennene sine haugianarar.
Det som er interessant med meg som forfattar, er ikkje mi livshistorie, men min forfattarprofesjonalitet.

‘ei jente’ eller ‘en jente’?

Innledning

Bruk av en som ubestemt artikkel også ved hunkjønnsord (en jente – jenta) har vært offisielt akseptert innenfor bokmål i hvert fall siden 1959, i de første årene med unntak for en viss gruppe substantiver, men i hvert fall fra 80-tallet uten slike uttrykte restriksjoner. Dette er også i overensstemmelse med talemålsutviklingen enkelte steder. I oslomål (og ikke bare i ‘Vest’) er en blitt den dominerende artikkelformen også ved substantiver som får -a i bestemt form entall. En lignende utvikling ser vi i Tromsø. Utviklingen innebærer at artikkelformen en i disse varietetene blir umarkert for distinksjonen mellom hankjønn og hunkjønn, og bare markerer ikke-intetkjønn, slik f.eks. demonstrativen den allerede gjør.

I dette innlegget vil jeg se nærmere på hvordan situasjonen for bruk av ubestemt artikkel ved hunkjønnssubstantiver er i skriftlig bokmål, med grunnlag i tekstmaterialet i trebanken NorGramBank. (Valg mellom han- og hunkjønn i bestemt form entall – gata vs. gaten – er diskutert i et annet blogginnlegg.) Vi skal se på den delen av bokmålsmaterialet som omfatter avistekst, sakprosa, barnelitteratur og romaner (originale og oversettelser), ca. 45 millioner ord.

Tall for 200 hunkjønnsord

Vi betrakter først de globale tallene for de 200 mest frekvente hunkjønnsordene, før vi ser på fordelingen mellom forfattere ved ett utvalgt substantiv (jente). En tilbøyelighet til å bruke ubestemt artikkel en ved et substantiv selv om man ellers bruker -a i bestemt form, kan indikeres gjennom det relative antall bestemte -a-former vs. -en-former sammenlignet med det relative antall ei vs. en som ubestemt artikkel. Søket omfattet følgende 200 substantiver:

adresse, analyse, anledning, art, aske, avdeling, avhandling, avis, befolkning, behandling, bestemor, bevissthet, blokk, bluse, bok, bro, brygge, bukse, bygd, bygning, celle, dagbok, dame, datamaskin, datter, dronning, drosje, dukke, dyne, dør, elv, ensomhet, eske, evne, ferd, flaske, forestilling, forklaring, form, forretning, forsamling, forskning, fortelling, fortid, fremtid/framtid, frihet, frue, gate, glede, grav, grense, gruppe, hake, handling, havn, helg, helse, hemmelighet, hensikt, historie, hjelp, hofte, holdning, hud, hue, hule, hylle, hytte, hånd, håndflate, jakke, jakt, jente, jord, jul, kai, kasse, kirke, kiste, kjerne, kjærlighet, klasse, klokke, kone, kraft, kulde, kule, kvinne, kåpe, lampe, leilighet, lengde, leppe, linje, liste, lomme, lommebok, lue, luft, luke, lukt, lykke, lykt, løsning, makt, mark, maskin, melding, melk, menighet, mening, mor, mulighet, munnvik, natt, nese, nyhet, nærhet, næring, olje, oppgave, oppmerksomhet, ordning, overflate, pakke, panne, pike, plante, plate, postkasse, presse, prinsesse, pute, regjering, reise, rekke, retning, rettssak, ro, rolle, rute, råd, sak, samvittighet, sannhet, seng, setning, side, sjel, skjorte, skråning, skulder, skumring, skyld, skål, slekt, slette, sol, sorg, spenning, stemning, stillhet, stilling, stjerne, strand, stue, støtte, søster, tante, taushet, tegning, tekst, tid, trapp, trening, tro, tunge, tåke, uke, ulykke, undervisning, uro, usikkerhet, utdannelse/utdanning, utfordring, utsikt, utvikling, vaksine, vakt, vekt, venninne, veske, virkelighet, virkning, virksomhet, vogn, økning, øy, åpning, årsak

For disse substantivene globalt finner vi følgende tall:

Kategori

Form

Frekvens

Bestemt form

-en

296 407

-a

77 641

Ubestemt artikkel

en

63 373

ei

3 393

Dette innebærer at bestemt form på -en er 3,8 ganger så vanlig som bestemt form på -a, mens ubestemt artikkel en er hele 18,7 ganger så vanlig som ubestemt artikkel ei. Det tyder på at mange forfattere antagelig har ubestemt artikkel en og bestemt form på -a ved noen av de samme substantivene. Det ser vi nærmere på i neste avsnitt, for et utvalgt substantiv.

Substantivet jente hos forfatterne

jente er blant substantivene med færrest forekomster av -en i bestemt form entall – bare 2,49 % av tilfellene (se tabell fra blogginnlegget ‘‘‘jorda’ eller ‘jorden’?’). Vi finner følgende frekvenstall i korpus, der vi også tar med antallet forfattere eller oversettere bak formene:

 

Kategori Form Frekvens Antall forfattere
Bestemt form

jenten

102

21

jenta

4095

378

Ubestemt artikkel

en jente

1610

329

ei jente

690

190

Tendensen i tallforholdene mellom bestemt og ubestemt form fra den globale tabellen er forsterket i tabellen for substantivet jente: Bare et lite mindretall forfattere skriver jenten som alternativ til jenta, mens betydelig flere skriver en jente enn ei jente. (Noen forfattere er med i begge gruppene og skriver både en jente og ei jente; se nedenfor.) Blant de 21 forfatterne som skriver jenten, finner vi blant andre Liv Margareth Alver, Jens Bjørneboe, Tomas Espedal, Stig Holmås, Vibeke Løkkeberg, Torborg Nedreaas, Arthur Omre, Fredrik Skagen og Gunnar Staalesen.

Spørsmålet om utviklingen av den grammatiske status til ubestemt artikkelform en kan belyses ved at vi tar for oss de 378 forfatterne som skriver jenta og undersøker hvor mange av dem som bruker ubestemt artikkel en, og hvor mange som bruker ubestemt artikkel ei:

Kombinasjon hos samme forfatter Antall forfattere
1. jenta 378
2. jenta; ubest. art. + jente 284
3. jenta; en jente 199
4. jenta; ei jente 143
5. jenta; en jente; ei jente 58

I tabellen angir rad 1 antallet forfattere som bruker formen jenta. Forfatterne i de neste radene er alle undermengder av disse – de bruker altså alle formen jenta. Rad 2 viser antallet forfattere – 284 – som i tillegg til jenta også bruker ubestemt form av jente med artikkel minst én gang. Radene 3-5 angår undermengder av disse, altså bare forfattere som både skriver jenta og har minst én forekomst av ubestemt artikkel ved dette substantivet. Rad 3 viser da at kombinasjonen jenta og en jente forekommer hos 199 forfattere, og rad 4 at kombinasjonen jenta og ei jente forekommer hos 143 forfattere. Rad 5 viser antallet forfattere som bruker både en jente og ei jente (i tillegg til jenta): disse 58 forfatterne er også med i radene 3 og 4 og utgjør snittmengden av disse to mengdene.

Rad 5 viser at variasjonen mellom en og ei i kombinasjon med -a ikke bare gjelder tekstuniverset som helhet, men i noen tilfeller også den enkelte skribent. Hele 58 forfattere/oversettere bruker begge formene. Her bør riktignok den faktiske bruken vurderes nærmere – f.eks. i hvilken grad siterte replikker, stilistisk variasjon o.l. er involvert .

Blant de 199 forfatterne som bruker en jente i kombinasjon med jenta, finner vi for eksempel Ola Bauer, Ari Behn, Bjørg Bjørsvik, Finn Carling, Sigurd Evensmo, Knut Faldbakken, Jostein Gaarder, Maria Gripe, Vera Henriksen, Vigdis Hjorth, Frid Ingulstad, Erik Kullerud, Unni Lindell, Arthur Omre, Anne B. Ragde, Margit Sandemo, Fredrik Skagen, Wera Sæther og Else Marie Winsnes.

Blant de 143 som bruker ei jente i kombinasjon med jenta, finner vi for eksempel Widar Aspeli, Geir Brandstadmoen, Knut Grønvik, Eli Haugen, Ellen Hofsø, Kåre Holt, Øivind Hånes, Rønnaug Jarlsbo, Arild Kolstad, Gunnar Lunde, Øystein Lønn, Atle Næss, Mari Osmundsen, Vigdis Rabben, Kari Sverdrup og Trond Vidar Vedum.

Blant de 58 som bruker både en jente og ei jente, finner vi for eksempel Selma Lønning Aarø, Ingvar Ambjørnsen, Elin Brodin, Niels Fredrik Dahl, Torolf Elster, Nils-Petter Enstad, Karin Fossum, Jørgen Gunnerud, Klaus Hagerup, Tormod Haugen, Torill Thorstad Hauger, Anne Holt, Roy Jacobsen, Gunvor Kloster, Per Knutsen, Britt Karin Larsen, Sidsel Mørck, Erna Osland, Tande-P., Tor Torkildsen og Hanne Ørstavik.

 

‘jorda’ eller ‘jorden’? Hunkjønn i bokmål

Innledning

I offisielt bokmål er grammatisk hunkjønn valgfritt siden 1981: Alle substantiver som kan være grammatisk hunkjønn, kan alternativt være hankjønn. Det er likevel ikke slik at valget står mellom alle eller ingen – valgfriheten gjelder hvert enkelt substantiv. Noen skribenter har derfor et større innslag av hunkjønnssubstantiver enn andre. Offisielt legges det ingen begrensninger på sammenhenger mellom disse valgene, men i praksis viser de seg å ha en struktur, f.eks. slik at valg av hunkjønn ved abstrakter typisk impliserer valg av hunkjønn ved konkreter hos samme skribent, men ikke omvendt (fortellinga synes å implisere gata, men gata kan opptre sammen med fortellingen). Disse forholdene er studert nærmere med utgangspunkt i fire aviser i arttikkelen «Norm clusters in written Norwegian». I dette blogginlegget skal vi se nærmere på omfanget av bruken av hunkjønn i NorGramBank.

Endelse i bestemt form entall

Oversikten nedenfor tar for seg bestemt form entall av substantiver med mulig hunkjønn og viser andelen forekomster som har hankjønnsendelsen -en. Materialet er fra bokmålsdelen av NorGramBank og omfatter:

Avistekst: ca. 3,2 mill. ord
Sakprosa: ca. 11,2 mill. ord
Barnebøker: ca. 4,1 mill. ord
Romaner, også oversatte: ca. 27,5 mill. ord

Bare substantiver som forekommer i bestemt form entall minst 10 ganger, er tatt med. Det gir 921 substantiver. Grafen nedenfor viser prosentandelen hankjønnsendelse når substantivene langs x-aksen er sortert fra maksimal til minimal andel hankjønn.

Prosentandeler -en ved 921 potensielle hunkjønnsord:

 

Kurven viser at 829 potensielle hunkjønnssubstantiver har -en i mer enn 50 % av tilfellene, det vil si 90 % av substantivene. 247 substantiver, eller 26,8 %, har bare -en.

Tabellen nedenfor viser tallene for hvert substantiv, sortert med  dem som har høyest prosent, først, slik som i diagrammet. Første kolonne viser substantivlemma, annen kolonne antall forekomster av bestemt form entall (med -a eller -en), og tredje kolonne hvor mange prosent av disse som har -en. Det kan være små innslag av feilanalyser på grunn av homonymi.

[Tallene og tabellene er oppdatert 27.04.2018.]

En alfabetisk sortert versjon av tabellen finnes her.

Mulige hunkjønnsord sortert etter prosentandel -en:

 

Substantivlemma # def. sg. % –en
adferd 73 100,0
akt 53 100,0
aldring 33 100,0
amming 43 100,0
analyse 375 100,0
anbefaling 65 100,0
annonse 162 100,0
arbeidsledighet 100 100,0
armhule 76 100,0
atferd 145 100,0
avhengighet 72 100,0
avkastning 91 100,0
avsetning 13 100,0
avsløring 55 100,0
avvisning 36 100,0
barmhjertighet 19 100,0
bedring 45 100,0
befruktning 17 100,0
begivenhet 112 100,0
begrensning 26 100,0
bemerkning 196 100,0
beretning 101 100,0
bergart 30 100,0
berøring 322 100,0
besetning 92 100,0
beskyldning 25 100,0
beslutning 298 100,0
besluttsomhet 43 100,0
bevaring 17 100,0
bevilgning 48 100,0
bitterhet 169 100,0
blodprøve 29 100,0
bomull 32 100,0
bragd 26 100,0
bregne 11 100,0
brikke 87 100,0
bølgelengde 11 100,0
cellegift 59 100,0
diskriminering 21 100,0
doktorgradsavhandling 45 100,0
dumhet 35 100,0
dyktighet 17 100,0
dødelighet 181 100,0
erindring 135 100,0
etterforskning 294 100,0
evne 1002 100,0
fatning 141 100,0
ferdighet 12 100,0
festning 221 100,0
fettsyre 11 100,0
flodbølge 34 100,0
flukt 247 100,0
forankring 15 100,0
forebygging 15 100,0
forelesning 67 100,0
forfatning 11 100,0
forfengelighet 23 100,0
forlegenhet 30 100,0
formaning 10 100,0
forretning 447 100,0
forsiktighet 15 100,0
forskrift 72 100,0
forsoning 18 100,0
fortolkning 25 100,0
fortrolighet 39 100,0
forventning 154 100,0
fregne 18 100,0
fruktbarhet 39 100,0
fuktighet 167 100,0
følge 23 100,0
følsomhet 67 100,0
gange 101 100,0
gave 348 100,0
gjerning 40 100,0
godkjennelse 14 100,0
grunnforskning 76 100,0
gruppering 11 100,0
grusomhet 19 100,0
grønnsak 19 100,0
gåsehud 20 100,0
hele 20 100,0
helhet 154 100,0
helsesøster 31 100,0
hemmelighet 502 100,0
hengivenhet 25 100,0
hensikt 579 100,0
henvisning 13 100,0
hindring 22 100,0
historie 112 100,0
hjelpeløshet 45 100,0
hodepine 137 100,0
hovedsak 94 100,0
hustru 94 100,0
hvile 63 100,0
høflighet 29 100,0
innledning 80 100,0
innsikt 83 100,0
innstilling 106 100,0
integrering 29 100,0
julegave 20 100,0
karriere 308 100,0
katastrofe 332 100,0
kjensgjerning 14 100,0
kjernekraft 34 100,0
klage 76 100,0
klimaforskning 106 100,0
kreftcelle 13 100,0
krigføring 29 100,0
krokodille 65 100,0
kylling 94 100,0
ladning 38 100,0
landing 64 100,0
ledning 123 100,0
legning 21 100,0
lengde 408 100,0
lesning 67 100,0
letthet 24 100,0
likegyldighet 75 100,0
likhet 181 100,0
livsform 15 100,0
lovgivning 129 100,0
lønnsomhet 58 100,0
løve 167 100,0
manet 40 100,0
markering 45 100,0
matvare 23 100,0
medlidenhet 57 100,0
merverdiavgift 26 100,0
messing 25 100,0
miljøgift 22 100,0
mistenksomhet 34 100,0
motsetning 68 100,0
mulighet 1824 100,0
munterhet 45 100,0
myndighet 32 100,0
mynte 55 100,0
nyhet 602 100,0
nysgjerrighet 226 100,0
nød 100 100,0
nøyaktighet 41 100,0
offentlighet 337 100,0
omskjæring 23 100,0
omsorg 281 100,0
oppløsning 56 100,0
oppmuntring 12 100,0
oppstilling 10 100,0
oppsummering 28 100,0
overbevisning 45 100,0
oversikt 190 100,0
overtro 15 100,0
overvekt 24 100,0
p-pille 27 100,0
pakt 70 100,0
personlighet 139 100,0
pleie 20 100,0
programvare 54 100,0
påkjenning 83 100,0
rad 117 100,0
registrering 60 100,0
rehabilitering 28 100,0
rein 70 100,0
rekkefølge 114 100,0
rekkevidde 68 100,0
rettferdighet 104 100,0
rettighet 13 100,0
revne 32 100,0
ri 18 100,0
rolle 1004 100,0
røst 157 100,0
samhandling 49 100,0
sannsynlighet 309 100,0
satsning 32 100,0
selvstendighet 15 100,0
selvtillit 142 100,0
sikkerhet 331 100,0
skildring 33 100,0
småpike 27 100,0
stigning 74 100,0
stolthet 234 100,0
storhet 22 100,0
strømning 14 100,0
styrketrening 11 100,0
svakhet 86 100,0
svane 32 100,0
sårbarhet 62 100,0
takknemlighet 36 100,0
tang&algae 124 100,0
taushet 512 100,0
tekst 779 100,0
tetthet 118 100,0
tilbakemelding 16 100,0
tilfeldighet 26 100,0
tilflukt 12 100,0
tilfredshet 31 100,0
tilgjengelighet 60 100,0
tilhørighet 29 100,0
tilknytning 44 100,0
tillit 264 100,0
tilrettelegging 10 100,0
tjenestepike 110 100,0
tolkning 122 100,0
tomhet 219 100,0
trekning 52 100,0
tretthet 201 100,0
tristhet 50 100,0
troverdighet 55 100,0
tulling 58 100,0
tålmodighet 156 100,0
tåre 24 100,0
uavhengighet 34 100,0
uenighet 75 100,0
ulempe 100 100,0
ulikhet 29 100,0
underskrift 41 100,0
undring 51 100,0
urettferdighet 37 100,0
urt 15 100,0
uskyld 39 100,0
utflukt 51 100,0
utgift 10 100,0
utholdenhet 33 100,0
utprøving 36 100,0
utredning 129 100,0
utsikt 494 100,0
utstrekning 18 100,0
utveksling 48 100,0
utålmodighet 54 100,0
uvitenhet 18 100,0
vaksine 466 100,0
vanskelighet 22 100,0
varighet 42 100,0
veiledning 88 100,0
velferd 45 100,0
vennlighet 109 100,0
verdighet 89 100,0
virksomhet 498 100,0
visning 33 100,0
voldtekt 75 100,0
ydmykhet 21 100,0
ytring 16 100,0
ytringsfrihet 114 100,0
ære 148 100,0
ærlighet 41 100,0
økning 547 100,0
åpenbaring 38 100,0
åpenhet 76 100,0
årsak 1564 100,0
hud 4727 99,9
virkelighet 2787 99,9
oppmerksomhet 881 99,9
sorg 863 99,9
stillhet 2212 99,9
pike 2690 99,9
nærhet 1940 99,8
bygning 1149 99,8
ferd 444 99,8
sannhet 2642 99,8
menighet 411 99,8
ro 396 99,7
glede 1180 99,7
ensomhet 386 99,7
skumring 386 99,7
usikkerhet 383 99,7
sak 6323 99,7
visshet 358 99,7
frihet 638 99,7
leilighet 3386 99,7
skjønnhet 304 99,7
bevissthet 599 99,7
utgave 280 99,6
trygghet 275 99,6
oppgave 995 99,6
evighet 240 99,6
opplysning 239 99,6
uniform 233 99,6
stilling 451 99,6
pest 218 99,5
sammensetning 217 99,5
takt 212 99,5
virkning 422 99,5
plikt 796 99,5
uro 563 99,5
gåte 187 99,5
frukt 184 99,5
setning 549 99,5
rettssak 365 99,5
plattform 363 99,4
tenkning 176 99,4
betydning 700 99,4
skam 326 99,4
oppfatning 314 99,4
kjærlighet 1720 99,4
kvinne 7961 99,4
hastighet 155 99,4
form 912 99,3
trellkvinne 149 99,3
borg 286 99,3
redning 140 99,3
holdning 406 99,3
anledning 538 99,3
vare 134 99,3
løgn 267 99,3
forskning 2923 99,2
befolkning 1989 99,2
sammenligning 129 99,2
kartlegging 253 99,2
forening 242 99,2
forutsetning 121 99,2
skråning 474 99,2
skriving 117 99,1
forestilling 580 99,1
klasse 1841 99,1
inntekt 114 99,1
etablering 112 99,1
bluse 557 99,1
skyting 104 99,0
utbygging 103 99,0
oppfølging 102 99,0
rekruttering 100 99,0
historie 4061 99,0
husholdning 98 99,0
retning 667 99,0
samvittighet 369 98,9
unnskyldning 92 98,9
bestilling 88 98,9
fyrstikk 88 98,9
sky 259 98,8
lysning 86 98,8
handling 429 98,8
dekning 84 98,8
sminke 163 98,8
endring 244 98,8
oppfordring 81 98,8
skrift 243 98,8
blødning 80 98,8
lykke 474 98,7
læring 78 98,7
antydning 77 98,7
lære 149 98,7
omsetning 149 98,7
spenning 668 98,7
evaluering 148 98,6
likestilling 74 98,6
salve 74 98,6
sikt 74 98,6
ætt 73 98,6
forurensning 72 98,6
belastning 137 98,5
datamaskin 477 98,5
kjempe 203 98,5
ordning 541 98,5
skuff 741 98,5
håndtering 67 98,5
pille 132 98,5
olje 384 98,4
avgift 61 98,4
spredning 181 98,3
vending 60 98,3
reise 1243 98,3
søyle 118 98,3
stemning 933 98,3
nytte 174 98,3
overskrift 174 98,3
påvirkning 115 98,3
drivkraft 113 98,2
erklæring 113 98,2
kjerne 498 98,2
begeistring 109 98,2
bekymring 163 98,2
tinning 325 98,2
utforskning 54 98,1
væske 214 98,1
niese 105 98,1
lyst 522 98,1
barnevakt 52 98,1
støtte 360 98,1
vandring 152 98,0
prøve 352 98,0
avhandling 502 98,0
eksponering 50 98,0
målsetting 100 98,0
forsamling 395 98,0
kvittering 48 97,9
rift 48 97,9
strekning 142 97,9
utforming 142 97,9
fortelling 513 97,9
gjennomføring 91 97,8
avmakt 45 97,8
krabbe 90 97,8
målsetning 45 97,8
trøst 134 97,8
tro 841 97,7
overføring 88 97,7
sysselsetting 44 97,7
tilpasning 44 97,7
problemstilling 219 97,7
planlegging 130 97,7
beundring 43 97,7
skisse 43 97,7
vurdering 215 97,7
barnepike 85 97,6
innvandring 84 97,6
bygging 167 97,6
åpning 874 97,6
satsing 290 97,6
behandlingsform 41 97,6
dyrkelse 41 97,6
løsning 981 97,6
art 776 97,6
dronning 889 97,5
betraktning 40 97,5
enighet 40 97,5
matlagning 40 97,5
feiring 156 97,4
innretning 39 97,4
slutning 39 97,4
synd 117 97,4
avslutning 116 97,4
forvirring 230 97,4
arbeidskraft 38 97,4
belønning 114 97,4
hjemmeside 38 97,4
innvending 38 97,4
livvakt 38 97,4
utfordring 645 97,4
brud 261 97,3
forvaltning 289 97,2
testing 72 97,2
mumling 71 97,2
oppslutning 71 97,2
samling 282 97,2
utdannelse/utdanning 448 97,1
regjering 2299 97,1
fremstilling 135 97,0
eske 805 97,0
grådighet 33 97,0
jomfru 65 96,9
slå 130 96,9
munnvik 451 96,9
ørn 225 96,9
vertinne 224 96,9
tilnærming 126 96,8
maskin 1036 96,8
kraft 530 96,8
orientering 31 96,8
simulering 31 96,8
erfaring 216 96,8
innføring 123 96,7
adresse 553 96,7
investering 61 96,7
markedsføring 61 96,7
sikring 61 96,7
undervisning 518 96,7
avdeling 840 96,7
aske 378 96,6
erstatning 29 96,6
leting 171 96,5
kappe 256 96,5
bosetning 56 96,4
bølge 280 96,4
forurensing 28 96,4
kreftbehandling 28 96,4
plage 27 96,3
høytid 53 96,2
organisering 106 96,2
tiltro 26 96,2
fortjeneste 77 96,1
nonne 128 96,1
stund 230 96,1
godhet 51 96,1
fordeling 203 96,1
prinsesse 401 96,0
betaling 125 96,0
herlighet 50 96,0
hushjelp 100 96,0
svigermor 170 95,9
oppskrift 193 95,9
hule 762 95,8
last 190 95,8
utvikling 2556 95,7
rand 231 95,7
bilulykke 23 95,7
elskerinne 69 95,7
skulder 4357 95,6
mening 1398 95,6
farmor 157 95,5
opplæring 134 95,5
byge 222 95,5
behandling 1529 95,5
gift 177 95,5
hvisking 66 95,5
håndskrift 88 95,5
strime 22 95,5
finansiering 131 95,4
gudinne 87 95,4
forandring 304 95,4
forklaring 1034 95,4
ulykke 709 95,3
hjelp 594 95,3
doktoravhandling 84 95,2
rynke 63 95,2
syke 105 95,2
plante 476 95,2
forsikring 61 95,1
regulering 81 95,1
steinblokk 20 95,0
formidling 59 94,9
frigjøring 59 94,9
bombe 196 94,9
underholdning 57 94,7
frille 37 94,6
tegning 404 94,6
vorte 55 94,5
sone 218 94,5
tran 18 94,4
blanding 213 94,4
stråling 280 94,3
takk 52 94,2
forbrenning 69 94,2
overvåkning 136 94,1
trakassering 17 94,1
varsling 17 94,1
datter 2902 94,0
spalte 83 94,0
melding 472 93,9
krykke 65 93,8
brille 16 93,8
fagforening 32 93,8
fordypning 32 93,8
sending 140 93,6
håndflate 553 93,5
binding 46 93,5
flenge 46 93,5
venninne 995 93,5
avling 107 93,5
drift 288 93,4
forsyning 15 93,3
forundring 30 93,3
føring 30 93,3
strofe 15 93,3
utstilling 329 93,3
oppvarming 313 93,3
klynge 119 93,3
kobling 172 93,0
kirke 3317 92,9
ape 126 92,9
mestring 14 92,9
skjelving 181 92,8
måling 41 92,7
drakt 307 92,5
røking 53 92,5
mappe 264 92,4
regning 328 92,4
storesøster 91 92,3
makt 945 92,3
hoppe 194 92,3
formulering 51 92,2
elendighet 190 92,1
deling 63 92,1
beregning 113 92,0
lagring 25 92,0
brystvorte 161 91,9
merking 37 91,9
mobbing 86 91,9
avføring 61 91,8
glo 85 91,8
presse 624 91,7
saft 143 91,6
nåtid 169 91,1
klimaendring 11 90,9
sene 11 90,9
søster 2858 90,8
lesing 87 90,8
rekke 480 90,6
kusine 241 90,5
måke 83 90,4
nettside 114 90,4
drosje 413 90,3
flytting 123 90,2
ramme 323 90,1
bot 40 90,0
bredd 10 90,0
ernæring 10 90,0
kongle 10 90,0
maling 253 89,7
krone 204 89,7
plassering 97 89,7
hinne 58 89,7
telling 58 89,7
side 9503 89,5
kløft 247 89,5
utgravning 38 89,5
grav 864 89,5
jakt 697 89,4
plomme 28 89,3
egg 149 89,3
flate 278 89,2
novelle 101 89,1
overflate 1564 88,9
blodåre 27 88,9
publisering 45 88,9
sidegate 18 88,9
sjel 880 88,9
lukt 2432 88,8
gjeld 176 88,6
skje 281 88,6
juling 26 88,5
istid 86 88,4
mormor 291 88,3
pakke 727 88,3
kirkeklokke 17 88,2
prioritering 25 88,0
tante 799 88,0
pressemelding 274 88,0
nattevakt 116 87,9
trening 435 87,8
trakt 41 87,8
mor 17846 87,7
sirene 57 87,7
næring 461 87,6
fjellside 313 87,5
levetid 63 87,3
bestevenninne 94 87,2
mine 85 87,1
bestemor 958 87,1
skilpadde 69 87,0
hofte 375 86,9
frue 800 86,9
sjokoladekake 15 86,7
forbedring 22 86,4
aldersgruppe 166 86,1
fortid 1264 86,1
bønn 287 86,1
tid 20138 86,0
påske 176 85,8
grense 1285 85,5
målgruppe 69 85,5
hånd 22700 85,4
trekrone 27 85,2
skål 439 85,0
kjøring 98 84,7
halvkule 13 84,6
sløyfe 123 84,6
man 141 84,4
årstid 147 84,4
lenke 86 83,7
pil 269 83,6
panne 4847 83,4
vindmølle 18 83,3
lunge 35 82,9
hake 2049 82,8
lillesøster 243 82,7
kåpe 658 82,7
perle 23 82,6
vakt 692 82,4
krukke 187 82,4
sen 17 82,4
tjære 17 82,4
arbeidstid 135 82,2
føde 39 82,1
drue 11 81,8
iling 22 81,8
rådgivning 11 81,8
badedrakt 71 81,7
avis 2875 81,6
strømpe 64 81,3
jordmor 175 81,1
stemor 196 81,1
gren 312 80,4
dukke 690 80,4
gatelykt 66 80,3
morgenkåpe 279 80,3
såpe 121 80,2
lampe 792 80,1
gulrot 25 80,0
pappeske 45 80,0
forskningsgruppe 109 79,8
ettertid 89 79,8
tåke 817 79,6
mast 100 79,0
ventetid 157 79,0
filmstjerne 19 78,9
styring 229 78,6
skoletid 83 78,3
morsmelk 46 78,3
rose 216 78,2
båre 45 77,8
flette 135 77,8
tunge 1830 77,7
maske 273 77,7
natt 9185 77,5
rifle 204 77,5
strand 2107 77,3
stripe 149 77,2
celle 683 77,0
vekt 699 77,0
rente 78 76,9
kiste 835 76,6
forskergruppe 260 76,5
oldemor 21 76,2
kake 321 76,0
ert 25 76,0
lommelykt 306 75,8
skolisse 33 75,8
hore 45 75,6
postkasse 412 75,5
tørke 53 75,5
skyld 887 75,4
gruppe 3173 75,2
dame 2959 74,9
fremtid 3250 74,8
lyspære 63 74,6
seng 10429 74,6
flaske 1574 74,2
luft 6557 74,0
lønning 19 73,7
saks 191 73,3
havn 726 73,3
skapdør 155 72,9
linje 527 72,7
melk 395 72,7
mark 545 72,5
lønn 264 72,0
vindusrute 110 71,8
kontrollgruppe 170 71,8
pumpe 60 71,7
linse 81 71,6
krise 221 71,5
snor 286 71,3
økt 38 71,1
fritid 245 71,0
glassrute 93 71,0
ferge 330 70,6
bleie 34 70,6
nese 3410 70,1
skjorte 1591 70,1
vogn 2249 70,0
gjødsling 10 70,0
hekt 10 70,0
veske 1554 69,8
jul 698 69,8
stikke 66 69,7
jakke 2244 69,4
pute 940 69,3
kulde 994 69,1
dør 24961 68,8
leppe 755 68,7
niste 41 68,3
fjær 69 68,1
stjerne 471 67,9
trapp 6350 67,7
skinnjakke 136 67,6
truse 294 67,3
gate 5448 67,1
grop 73 67,1
bjelle 82 67,1
dagbok 367 67,0
slekt 433 66,7
flaggermus 51 66,7
husmor 33 66,7
matte 180 66,7
skorpe 72 66,7
kule 649 66,6
lomme 2255 65,9
matpakke 133 65,4
bukselomme 149 65,1
enke 229 65,1
liste 1101 64,6
slette 576 64,4
barnevogn 112 64,3
bokhylle 289 63,3
kanne 163 63,2
syre 38 63,2
nål 236 63,1
due 54 63,0
rot 174 62,6
skinne 16 62,5
klokke 5557 62,4
lykt 537 62,4
uke 2951 62,3
eng 291 62,2
kasse 908 62,1
sol 6734 62,1
plate 619 61,1
helg 703 61,0
lekse 122 60,7
stue 6618 60,4
åre 334 60,2
fil 35 60,0
rute 860 59,9
frøken 67 59,7
suppe 289 59,5
lommebok 488 59,4
vise 76 59,2
rem 114 58,8
dyne 1586 58,8
hylle 777 58,6
søppelkasse 100 58,0
skive 182 57,7
brødskive 118 57,6
ordbok 66 57,6
tavle 340 57,4
bok 5329 57,1
bløtkake 23 56,5
lue 656 55,8
lisse 29 55,2
luke 527 55,0
gruve 271 55,0
stang 339 54,9
bør 31 54,8
ølflaske 86 54,7
gås 112 54,5
seter 107 54,2
bro 1120 54,1
brygge 758 54,1
hette 237 54,0
søle 165 53,9
dongeribukse 71 53,5
glassdør 129 53,5
pannekake 17 52,9
tann 61 52,5
ski 21 52,4
blokk 635 52,0
antenne 93 51,6
bølle 33 51,5
skinke 35 51,4
trøye 179 50,3
gru 133 49,6
gjørme 146 49,3
73 49,3
jord 5901 49,2
øks 297 49,2
padde 72 48,6
T-skjorte 320 48,4
vik 278 47,5
flis 59 47,5
and 110 47,3
bie 89 47,2
kai 541 47,1
gresshoppe 32 46,9
sprøyte 111 46,8
elv 3444 46,3
bukt 303 46,2
heks 325 46,2
underbukse 155 45,8
helse 584 45,5
boble 109 45,0
bukse 835 43,2
vifte 58 43,1
hakke 70 42,9
å 14 42,9
ull 100 42,0
mus 254 41,3
pipe 326 40,2
olabukse 20 40,0
grøft 228 39,5
line 151 38,4
bøtte 348 37,6
fortann 24 37,5
pære 88 37,5
felle 182 37,4
ugle 67 37,3
tønne 94 37,2
tromme 38 36,8
gryte 312 36,2
flue 191 36,1
nøtt 25 36,0
mil 17 35,3
lilje 43 32,6
tispe 109 31,2
renne 62 30,6
øgle 83 30,1
pølse 100 30,0
klo 165 29,7
skøyte 59 28,8
gjødsel 35 28,6
kone 2847 27,8
køye 236 27,5
lærebok 80 27,5
eik 65 26,2
sild 137 25,5
tue 68 25,0
hytte 2653 23,0
gran 102 22,5
li 180 22,2
myr 263 20,2
reke 35 20,0
bjørk 126 19,8
furu 64 18,8
kjerre 131 17,6
mugge 18 16,7
fjære 148 15,5
bygd 1092 14,5
ungjente 84 14,3
fille 204 13,7
høne 214 13,1
rotte 331 8,8
moro 93 8,6
gaupe 102 7,8
møkk 98 7,1
lus 50 6,0
geit 41 4,9
kjerring 216 4,2
kråke 115 3,5
grunne 29 3,4
lakselus 31 3,2
tjenestejente 82 2,4
øy 2501 2,4
jente 4197 2,4
rype 42 2,4
ku 346 2,0
leire 52 1,9
søppel 115 1,7
skute 192 1,6
bikkje 294 0,3
fitte 129 0,0
fyll 186 0,0
klemme 20 0,0
småjente 11 0,0