Prosent kvinnelige ARG1 ved verb alfabetisk sortert etter verb

For hvert av de 4 220 verbene og verbuttrykkene som har minst ti forekomster med enten MASK eller FEM ARG1 regner vi ut hvor mange prosent av disse treffene som har FEM ARG1, altså kvinnelige handlere. Tabellen viser verbene i første kolonne, antall treff i trebanken med enten MASK eller FEM ARG1 i annen kolonne, og prosentandelen med FEM ARG1 i tredje kolonne.

Verb og verbuttrykk Antall M/F-treff % FEM
abortere 10 100,0
absorbere 11 40,7
adlyde 144 57,3
administrere 11 21,1
adoptere 25 40,3
adressere 15 37,5
advare 333 49,6
advare*mot 123 42,6
ake 51 35,4
akseptere 289 49,9
akte 376 44,1
akte*seg 18 43,3
albue*seg 24 37,5
alliere*seg*med 16 28,6
amme 83 99,0
amputere 12 37,5
analysere 119 48,2
anbefale 155 51,0
ane 1583 57,3
anerkjenne 29 12,2
angi 45 35,1
angre 481 53,0
angre*på 435 53,7
angre*seg 99 60,0
angripe 136 29,4
angå 43 44,0
anke 26 38,8
anklage 155 61,8
anklage*for 54 50,8
ankomme 86 35,4
anlegge 43 36,7
anmelde 73 65,9
anmode*om 10 0,0
anne 62 59,3
annonsere 26 42,9
anse 23 39,0
anse*for 24 37,5
anse*som 50 20,8
ansette 85 35,8
anslå 35 6,8
anslå*til 17 27,0
anstrenge 23 56,7
anstrenge*seg 304 54,5
anta 217 43,6
antaste 13 0,0
antyde 188 32,6
anvende 21 27,3
anvise 10 44,4
ape*etter 13 58,3
appellere*til 24 54,5
applaudere 15 57,8
arbeide 1794 45,6
arbeide*for 13 26,5
arbeide*med 58 38,7
arbeide*seg 46 39,0
arbeide*seg*gjennom 14 32,4
arbeide*som 19 57,1
argumentere 126 47,4
argumentere*for 37 21,9
arkivere 12 37,5
arrangere 108 49,0
arrestere 28 8,5
arve 237 48,8
arve*etter 68 66,0
arve*fra 31 59,3
assistere 13 50,7
auge 36 22,5
auke 38 54,5
ause 28 20,7
avansere 11 21,1
avbryte 1216 50,9
avdekke 49 41,1
avfeie 72 47,6
avfinne*seg*med 18 43,3
avfyre 12 28,6
avgi 40 36,6
avgjere 13 42,9
avgjøre 129 57,2
avhøre 13 9,1
avklare 15 23,1
avkrefte 20 44,4
avle 32 48,3
avlede 25 52,6
avlegge 92 34,4
avlevere 29 45,9
avlyse 40 59,5
avlytte 10 11,8
avløse 10 44,4
avsi 10 34,0
avskaffe 11 10,7
avskrive 12 37,5
avsky 148 56,5
avslutte 837 41,8
avsløre 246 43,9
avsløre*seg 15 44,4
avslå 141 56,3
avtale 112 52,8
avtjene 10 0,0
avvente 24 54,5
avverge 45 46,7
avvikle 15 37,5
avvise 402 51,1
avvæpne 43 44,0
bable 46 50,2
bade 271 71,4
bagatellisere 27 45,2
bake 199 81,8
bakse 20 34,0
bakse*med 16 60,7
balansere 165 53,6
bale 13 26,5
bale*med 19 46,6
bandasjere 18 43,3
bane*seg 94 46,0
banke 1000 43,4
banke*inn 13 58,3
banke*opp 72 9,8
banke*på 347 43,3
banne 606 22,1
banne*på 11 50,0
barbere 28 58,1
barbere*seg 128 4,7
basere*på 23 34,4
basere*seg*på 11 40,7
be 4255 54,8
be*om 2635 49,7
bearbeide 46 48,0
bebreide 111 62,9
bebreide*for 10 54,5
bedra 87 54,0
bedre 60 35,7
bedrive 41 33,2
bedyre 54 41,4
bedømme 35 61,5
befale 25 23,1
befatte*seg*med 12 54,5
befinne*seg 732 47,4
befri 42 42,5
befri*for 11 50,0
befri*fra 16 54,5
befri*seg*fra 10 23,1
beføle 20 23,1
begeistre 40 44,4
begi*seg 149 41,9
begjære 113 32,2
begrave 230 45,3
begrense 21 56,9
begripe 204 50,6
begrunne 48 33,1
begynne 14454 52,4
begynne*med 309 48,2
begynne*på 632 54,2
begå 237 33,9
behandle 400 34,2
beherske 138 48,0
beherske*seg 192 46,2
beholde 653 49,3
behøve 851 53,6
beine 36 34,6
beite 13 26,5
bekjempe 65 64,3
bekjenne 26 50,7
beklage 243 48,1
beklage*seg 69 56,7
beklage*seg*over 25 64,3
bekrefte 345 41,4
bekymre 16 60,7
bekymre*seg 100 63,3
bekymre*seg*for 93 62,4
bekymre*seg*om 20 49,5
belyse 16 35,3
belære 17 20,5
belønne 16 41,9
bemerke 440 46,5
bende 36 31,6
benekte 113 47,9
benytte 196 50,0
benytte*seg*av 101 39,9
benytte*til 39 37,5
beordre 95 28,9
beordre*til 19 51,9
bere 304 51,9
bere*fram 17 74,2
bere*på 53 40,1
bere*seg 29 59,6
beregne 54 25,5
berette 15 57,8
berette*om 16 21,7
berge 123 35,8
berge*seg 33 53,0
berolige 221 49,8
berømme 20 28,6
berøre 194 37,7
berøre*med 52 48,8
besegle 10 34,0
beseire 19 30,0
besette 28 78,3
besinne*seg 50 34,0
besitte 23 34,4
beskjeftige*seg*med 14 54,5
beskrive 534 42,2
beskrive*som 93 31,8
beskylde*for 49 65,5
beskytte 299 39,0
beskytte*seg 59 48,6
beslutte 90 42,1
bestemme 551 57,5
bestemme*seg 591 48,7
bestemme*seg*for 2102 54,5
bestemme*seg*til 44 56,8
bestige 25 36,1
bestikke 17 33,3
bestille 616 39,2
bestrebe*seg*på 12 37,5
bestyre 11 50,0
bestå 22 45,4
besvare 175 65,4
besvime 315 65,5
besøke 927 48,8
besøkje 25 27,5
beta 39 60,8
betale 967 42,7
betale*for 267 44,5
betegne*som 21 27,3
betenke*seg 40 47,0
betjene 20 39,3
betrakte 1420 47,5
betrakte*som 123 41,8
betro 120 58,6
betro*seg*til 116 70,3
bety 272 54,2
beundre 457 47,2
beundre*for 28 51,0
bevare 138 60,9
bevege 419 49,2
bevege*seg 1081 49,7
bevilge 12 46,2
bevilge*seg 15 51,2
bevise 208 37,3
bevitne 12 37,5
bidra 52 52,6
bidra*med 58 59,6
bidra*til 164 39,0
bifalle 15 30,4
bikke 37 39,4
bile 11 31,0
binde 355 33,8
binde*opp 27 90,6
binde*sammen 17 51,6
binde*seg 26 46,8
binde*seg*til 19 67,3
bistå 22 31,0
bite 881 51,8
bite*av 86 60,3
bite*i 122 49,6
bite*i*seg 131 54,2
bite*på 34 63,2
bite*seg*i 729 83,0
bjeffe 233 24,2
bla 682 50,3
bla*frem 12 78,3
bla*gjennom 148 55,9
bla*om 40 52,1
bla*opp 19 24,2
blade 50 48,5
blafre 16 72,5
blande 90 52,3
blande*i 22 59,0
blande*inn 14 54,5
blande*med 27 49,0
blande*sammen 18 43,3
blande*seg 157 58,0
blande*seg*med 31 43,1
bleke 12 93,0
blekne 82 52,1
blende 15 37,5
bli 30406 52,8
bli*igjen 257 58,6
bli*med 1380 57,4
bli*til 166 51,5
bli*ved 24 50,4
blidgjøre 16 41,9
blingse 12 28,6
blinke 66 26,1
blogge 21 83,6
blokkere 17 20,5
blomstre 25 96,6
blomstre*opp 25 79,2
blote 10 11,8
blotte 72 53,2
blottlegge 27 52,7
blunde 12 54,5
blunke 1362 48,0
blunke*bort 33 81,7
blø 25 23,1
bløde 318 53,0
bløffe 61 42,1
blånekte 20 23,1
blåse 592 51,0
blåse*i 126 33,3
blåse*opp 50 50,5
blåse*på 78 45,5
blåse*ut 144 44,0
bo 3650 51,2
boble 12 85,7
boble*over 20 64,3
bokse 24 41,9
boltre*seg 16 35,3
bomme 115 39,0
bomme*på 39 40,2
borde 25 40,3
bore 169 52,5
bortforklare 14 40,0
bortføre 10 34,0
bosette*seg 30 44,4
brake 43 29,2
brase 75 34,7
braute 14 0,0
bre 52 42,9
bre*over 58 54,5
bre*seg 10 34,0
breie 20 59,5
brekke 273 39,0
brekke*av 21 56,9
brekke*seg 159 62,2
bremse 114 21,3
bremse*ned 22 5,4
bremse*opp 25 27,5
brenne 329 48,3
brenne*av 24 33,1
brenne*inne 10 54,5
brenne*opp 20 49,5
brenne*seg 118 48,6
breste 20 54,5
brette 210 58,3
brette*opp 107 36,8
brette*saman 18 60,0
brette*sammen 182 57,3
brette*ut 189 45,2
bringe 328 43,1
bringe*inn 16 54,5
bringe*med*seg 53 38,2
bringe*på#bane 22 67,7
briske*seg 26 13,5
briste 193 76,0
brodere 67 93,7
bruke 4719 45,4
bruke*opp 59 46,9
bruke*på 244 47,1
bruke*seg 15 44,4
bruke*til 744 45,7
bruke#tid*på 118 53,7
brumme 342 7,6
bruse 23 56,7
bruse*opp 18 43,3
bry 34 54,5
bry*med 12 62,7
bry*seg 420 48,1
bry*seg*med 193 43,3
bry*seg*om 1485 46,4
brygge 16 54,5
bryne 11 10,7
bryte 912 45,1
bryte*av 74 40,8
bryte*ned 18 43,3
bryte*opp 72 41,9
bryte*sammen 118 67,7
bryte*seg*inn 64 30,3
bryte*ut 11 59,0
brøle 892 16,5
brøle*ut 11 31,0
brøyte 40 44,4
brøyte*seg 23 20,2
bråbremse 29 35,1
bråke 84 41,2
bråsnu 15 51,2
bråstanse 167 48,2
bråstogge 11 59,0
bråstoppe 211 57,6
bråvende 11 31,0
bu 537 52,0
bue 10 44,4
bukke 410 9,2
buksere 38 54,5
bukte*seg 18 70,6
buldre 66 3,6
burde 3711 51,4
bure 10 0,0
buse*på 13 42,9
buse*ut*med 27 67,1
by 285 37,1
by*på 118 49,5
by*seg 13 73,0
bygge 441 22,5
bygge*opp 128 37,8
bygge*på 29 35,1
bygge*seg 10 44,4
byggje 35 6,8
bykse 47 29,1
byrje 254 36,4
byrje*med 14 54,5
byrje*på 14 24,7
bysse 20 95,8
byte 39 63,3
bytte 260 47,2
bytte*ut 27 52,7
bytte*ut*med 26 42,9
bære 2234 48,4
bære*frem 53 82,1
bære*med 13 58,3
bære*på 343 55,0
bære*seg 72 54,5
bæsje 13 73,0
bølge 12 70,6
bønnfalle*om 18 54,5
børste 353 62,2
børste*bort 24 66,7
bøte*med 18 43,3
bøte*på 16 35,3
bøye 982 52,1
bøye*av 22 35,9
bøye*seg 3923 46,6
båre 30 44,4
dagdrømme 39 53,3
dale 20 44,4
dampe 12 46,2
dampe*på 23 15,3
dandere 35 56,0
danne 56 38,1
danne*seg 34 42,6
danse 879 63,4
daske 49 57,6
daske*til 26 83,4
debutere 39 32,0
definere 51 43,6
definere*som 14 47,4
deise 64 51,4
dekke 495 58,2
dekke*på 49 71,2
dekke*seg 57 63,9
dekke*til 40 69,0
dekkje 15 44,4
deklamere 16 72,5
dekorere 19 67,3
dele 926 54,7
dele*opp 27 41,4
dele*seg 13 80,0
dele*ut 119 48,2
delta 103 47,2
delta*i 331 53,8
delta*på 81 53,9
demonstrere 81 34,9
demontere 15 15,6
dempe 210 56,0
dempe*seg 23 56,7
denge 25 31,8
designe 12 54,5
dette 294 45,6
dette*ned 35 47,4
die 12 46,2
digge 12 46,2
dikte 84 51,0
dikte*opp 62 62,4
diktere 14 24,7
dilte 30 47,9
dilte*etter 12 28,6
dingle 34 30,2
dingle*med 49 65,5
dirigere 54 43,3
dirke*opp 12 9,8
dirre 106 42,1
diske*opp 24 89,4
diskutere 278 41,0
disponere 33 43,8
disputere 39 65,8
disputere*for 19 51,9
distrahere 19 51,9
dokumentere 43 41,6
dominere 72 39,0
donere 17 51,6
dope 11 40,7
dope*seg 10 64,3
dorme 17 57,4
dra 7427 43,5
dra*fram 54 37,5
dra*frem 179 44,1
dra*med 56 40,0
dra*ned 33 40,7
dra*opp 300 44,8
dra*på*seg 98 48,4
dra*seg 311 49,9
dra*til 301 39,1
dra*ut 107 60,5
drasse*på 13 50,7
dreie 291 48,9
dreie*på 71 53,8
drepe 1313 24,5
drepe*seg 15 37,5
drible 20 23,1
drikke 3472 41,6
drikke*opp 86 40,3
drikke*seg 83 24,9
driste*seg*til 56 54,5
drite 47 19,8
drite*seg*ut 24 37,5
drive 1232 36,3
drive*med 718 37,9
drive*på 132 43,8
droppe 85 46,9
drukne 319 44,6
drukne*seg 36 60,0
dryppe 37 53,2
drysse 33 50,0
drøfte 47 36,0
drømme 829 58,8
drømme*om 782 56,6
drømme*seg*bort 45 60,0
drøye 41 38,4
drøyme 88 46,5
drøyme*om 74 40,8
dufte 48 80,1
duge 34 33,3
duge*til 37 42,2
dukke 405 43,7
dukke*opp 1316 40,2
dulle*med 12 78,3
dulte*borti 52 63,9
dulte*til 37 47,8
dumme*ut 77 57,7
dumpe 232 51,5
dundre 59 38,1
dunke 381 40,8
duppe 41 45,9
duppe*av 49 45,3
dure 23 29,8
dusje 263 64,4
duve 21 70,6
dvele 45 35,1
dvele*ved 48 60,7
dy*seg 136 55,3
dykke 61 28,1
dynke*med 11 50,0
dyppe 139 50,6
dyrke 136 38,0
dytte 1102 48,8
dytte*opp 64 45,1
dytte*til 84 48,6
4206 48,5
dømme 66 15,9
dømme*til 13 26,5
døpe 30 47,9
døse 116 52,0
døy 240 45,3
døyde 12 37,5
døyve 31 46,4
dåne 19 95,6
egge 22 59,0
egne*seg 11 84,4
eie 799 44,2
eige 97 43,6
eksistere 155 53,6
ekspedere 35 69,7
eksperimentere 10 44,4
eksperimentere*med 23 48,0
eksplodere 147 50,1
eksplodere*i 16 48,3
ekte 31 3,8
eliminere 10 0,0
elske 3490 54,0
elte 11 67,7
emigrere 10 34,0
ende 237 46,3
ende*med 17 27,0
ende*opp*med 58 51,1
endevende 21 70,6
endre 182 39,4
endre*på 21 56,9
endre*seg 31 43,1
engasjere 116 35,1
engasjere*seg 33 50,0
engasjere*seg*i 42 56,9
engste*seg 44 76,2
engste*seg*for 32 66,7
ense 245 46,5
entre 51 37,5
erfare 75 59,1
ergre*seg 23 39,0
ergre*seg*over 59 62,0
erindre 24 46,2
erkjenne 145 48,0
erklære 413 43,6
erklære*seg 24 19,4
erobre 52 22,2
erstatte 28 43,7
erstatte*med 17 27,0
erte 600 50,5
erte*med 25 40,3
erverve*seg 10 34,0
eskortere 16 0,0
etablere 79 37,1
ete 467 50,8
ete*opp 47 26,8
ete*på 10 44,4
etterforske 10 11,8
etterkomme 18 31,6
etterlate 162 33,6
etterlate*seg 233 33,5
etterligne 40 31,3
etterlyse 116 42,3
exist 1422 59,5
fable 10 54,5
fable*om 24 9,8
falde 29 56,3
falle 2486 48,1
falle*av 25 71,8
falle*for 153 57,4
falle*fra 11 10,7
falle*om 86 40,3
falle*på#kne 90 52,3
falle*sammen 152 46,6
falme 13 58,3
famle 236 46,4
famle*etter 169 51,3
famle*seg*fram 15 51,2
famle*seg*frem 51 57,4
fange 566 39,2
fange*inn 41 38,4
fange*opp 99 42,8
fantasere 91 51,8
fantasere*om 56 56,3
fare 1537 51,6
farge 71 72,8
farte 34 27,0
fascinere 75 55,2
faste 28 78,3
fastholde 35 41,5
fastslå 218 40,5
fatte 392 55,6
fatte*seg 12 46,2
favne 56 51,0
favorisere 10 44,4
feie 292 56,2
feie*av 22 40,7
feie*bort 22 72,0
feie*opp 20 28,6
feile 38 49,3
feire 155 44,4
fekte 138 34,4
felle 102 41,6
ferdes 16 35,3
feste 810 49,4
feste*seg*ved 55 50,0
fike*til 79 55,2
fikle 12 46,2
fikle*med 175 40,9
fikse 139 29,5
file 20 28,6
filme 42 19,4
filosofere 22 54,5
finansiere 26 34,8
fingre 19 62,3
fingre*med 216 50,8
finkjemme 11 50,0
finnast 103 49,2
finne 9496 47,9
finne*att 31 52,9
finne*fram 164 57,6
finne*frem 1045 54,2
finne*igjen 122 42,1
finne*på 1000 52,7
finne*seg 422 49,6
finne*seg*i 187 55,3
finne*tilbake*til 53 62,8
finne*ut 1398 46,4
finne*ut*av 137 46,8
finnes 434 51,1
fire 10 73,7
fire*ned 25 40,3
fise 13 26,5
fiske 242 18,3
fiske*etter 14 47,4
fiske*frem 93 43,1
fiske*opp 138 45,8
fjerne 576 44,0
fjerne*seg 49 49,4
fjerne*seg*fra 38 35,6
flagge 10 73,7
flagre 13 80,0
flagre*med 10 82,8
flakke 81 46,5
flakse 57 55,4
flamme 13 65,8
fleipe 70 37,0
fleipe*med 23 25,0
flekke 33 37,5
flerre 22 31,0
flerre*opp 16 28,6
flette 126 76,5
flire 1140 18,3
flire*av 42 16,7
flokke*seg 18 54,5
fly 534 45,7
flyge 42 35,0
flykte 363 55,8
flykte*fra 167 57,2
flykte*til 60 49,5
flyte 218 57,7
flyte*på 14 54,5
flytte 2401 51,6
flytte*på 185 54,8
flytte*på*seg 221 46,6
flytte*seg 544 49,2
flørte 36 73,2
flørte*med 64 56,1
flå 60 39,3
fnise 451 90,6
fnise*av 11 92,3
fnyse 317 48,4
fnyse*av 23 52,4
fokusere 28 40,0
fokusere*på 81 47,7
folde 397 58,9
folde*sammen 29 56,3
folde*ut 20 54,5
fomle 120 48,7
fomle*med 152 43,9
forakte 141 49,9
forandre 282 46,0
forandre*på 45 60,0
forandre*seg 372 50,5
forbanne 234 32,0
forbarme*seg*over 13 58,3
forbause 19 46,6
forbedre 30 41,0
forbedre*seg 11 50,0
forberede 127 50,2
forberede*seg 68 54,5
forberede*seg*på 118 45,1
forberede*seg*til 27 56,4
forbinde 36 62,7
forbinde*med 59 48,6
forbli 95 50,9
forbløffe 19 30,0
forby 58 36,9
fordele 43 44,0
fordra 96 50,4
fordre 70 57,4
fordreie 12 62,7
fordrive 27 45,2
fordufte 29 23,8
fordype*seg*i 40 39,3
fordømme 42 35,0
fordøye 43 58,0
fôre 53 53,6
fôre*med 20 49,5
forebygge 13 58,3
forekomme 18 37,5
forelske*seg 40 59,5
forelske*seg*i 141 58,4
forene 14 40,0
forene*med 10 54,5
forenkle 13 26,5
foreslå 1184 46,6
forestille*seg 716 61,9
foreta 158 27,5
foreta*seg 342 36,3
foretrekke 357 43,3
forfatte 14 40,0
forfekte 14 16,7
forflytte*seg 16 41,9
forfølge 84 36,2
forføre 113 45,2
forgifte 37 63,8
forgripe*seg*på 13 9,1
forgude 62 48,1
forhandle 17 33,3
forhandle*med 20 17,5
forhaste*seg 31 46,4
forhekse 31 91,8
forhindre 94 47,1
forholde*seg 46 39,0
forholde*seg*til 122 44,6
forhøre 19 62,3
forhøre*seg 43 41,6
forhøre*seg*om 17 57,4
forkaste 65 61,3
forklare 3756 47,4
forklare*seg 119 41,3
forkynne 145 33,6
forlange 321 47,2
forlange*av 18 65,3
forlate 1983 44,6
forlenge 23 56,7
forlove*seg*med 11 21,1
formane 57 55,4
formane*om 13 65,8
forme 203 56,3
formidle 71 39,5
formulere 84 27,3
formulere*seg 26 34,8
formå 10 73,7
fornekte 43 64,7
fornemme 148 61,2
fornye 18 43,3
fornærme 66 39,1
forplikte 12 19,4
forregne*seg 12 62,7
forråde 53 38,2
forsake 12 70,6
forsegle 31 43,1
forsere 27 37,5
forsikre 486 52,5
forsikre*om 101 56,0
forsikre*seg 12 62,7
forsikre*seg*om 219 48,8
forskanse*seg 11 31,0
forske 70 50,3
forske*i 18 25,5
forske*på 218 52,3
forskrekke 23 60,9
forslå 19 18,4
forsnakke*seg 31 59,3
forsone 19 51,9
forsone*seg 18 65,3
forsone*seg*med 42 40,0
forsove*seg 40 44,4
forspille 22 31,0
forsterke 28 58,1
forstille*seg 26 62,1
forstue 15 70,6
forstyrre 148 53,2
forstå 7312 53,8
forstå*seg*på 72 44,7
forsvare 259 50,9
forsvare*seg 249 54,7
forsvinne 3525 46,8
forsyne 12 54,5
forsyne*med 20 44,4
forsyne*seg 141 37,5
forsyne*seg*med 113 49,7
forsøke 5436 50,9
forsøke*seg 170 40,2
forsømme 41 33,2
forsørge 65 42,9
fortape*seg 10 54,5
fortape*seg*i 37 55,9
forte*seg 197 66,1
fortelje 1015 53,9
fortelje*om 312 57,4
fortelle 10719 50,8
fortelle*om 2498 52,4
fortene 49 38,9
fortjene 604 46,0
fortrekke 73 41,3
fortrenge 115 60,9
fortrylle 13 93,5
fortsetje 44 50,0
fortsette 8125 47,9
fortsette*med 234 39,3
fortsette*på 49 32,4
fortvile 14 40,0
fortære 17 39,6
fortøye 34 20,5
forundre 19 41,2
forundre*seg 14 61,5
forundre*seg*over 19 41,2
forutse 82 52,1
forutsette 16 21,7
forutsi 28 36,2
forvalte 22 40,7
forvandle 14 32,4
forvandle*seg 11 59,0
forvandle*seg*til 23 34,4
forvandle*til 19 51,9
forveksle*med 24 28,6
forvente 230 50,2
forvente*seg 12 54,5
forville*seg 14 68,4
forvirre 38 57,1
forvisse*seg 49 36,8
forvolde 12 62,7
forære 29 38,7
forårsake 31 46,4
fosse 11 21,1
fotografere 94 38,2
frakte 57 16,4
fraskrive*seg 11 67,7
frata 12 28,6
freiste 84 37,5
frelse 22 31,0
frembringe 14 61,5
fremføre 79 48,8
fremheve 97 42,5
fremholde 32 32,0
fremkalle 58 54,5
fremlegge 13 17,9
fremme 58 27,6
fremsette 22 21,1
fremsi 16 41,9
fremstille 71 39,5
fremstå 47 24,5
fremstå*som 92 35,6
frese 449 63,6
fri 175 26,2
fri*fra 57 48,4
fri*til 68 7,0
frigjøre 24 41,9
frigjøre*seg 29 59,6
frigjøre*seg*fra 32 57,6
friste 56 63,3
fritte*ut 17 45,7
frottere 13 80,0
frottere*seg 13 26,5
fryde*seg 122 56,2
fryde*seg*over 66 64,9
frykte 572 54,7
frykte*for 48 54,5
fryse 1167 60,2
fukte 167 62,4
fullføre 256 40,6
fundere 62 39,8
fundere*over 21 52,2
fundere*på 96 54,5
fungere 121 43,3
furte 39 70,6
fuske 13 50,7
fyke 99 62,9
fyke*opp 24 46,2
fylgje 269 51,0
fylgje*etter 126 49,0
fylgje*med 111 51,4
fylgje*opp 13 42,9
fylle 1365 49,0
fylle*med 39 60,8
fylle*opp 101 53,1
fylle*seg 17 68,8
fylle*ut 60 52,9
fyre 51 33,3
fyre*av 30 15,6
fyre*i 22 54,5
fyre*løs 20 23,1
fyre*opp 32 38,6
fyre*opp*i 17 45,7
134 44,8
føde 383 97,6
føle 6813 59,9
føle*med 47 49,2
føle*på 66 53,0
føle*seg 4146 60,9
føle*seg*frem*til 16 66,7
føle*seg*i 131 59,4
føle*seg*som 412 50,2
føles 12 28,6
følge 2880 48,1
følge*etter 1427 43,6
følge*med 812 50,1
følge*med*på 24 62,7
følge*opp 207 43,0
føne 13 93,5
føre 1333 37,6
føre*inn 22 21,1
føre*med*seg 55 40,7
føre*opp 23 56,7
føre*seg 50 54,5
føre*til 37 36,5
førebu*seg 10 54,5
føreslå 62 56,1
føye 37 47,8
føye*seg 23 48,0
føye*til 61 57,0
37699 50,3
få*av 75 44,4
få*av*seg 74 43,6
få*bort 39 60,8
få*det 341 56,1
få*fatt*i 72 36,0
få*for*seg 80 40,6
få*fram 59 45,1
få*frem 572 64,6
få*i gang 49 36,8
få*i*seg 142 52,4
få*igjen 166 56,3
få*inn 152 45,9
få*med 170 48,6
få*med*seg 623 46,1
få*ned 81 55,2
få*opp 326 44,9
få*på 85 60,9
få*rede*på 20 44,4
få*seg 561 43,8
få*seg*til 338 58,3
få*tak*i 83 45,4
få*til 3421 49,9
få*tilbake 92 50,2
få*ut 105 52,2
få*vekk 67 52,3
få*vondt*i 34 60,3
få#auge*på 32 45,1
få#tak*i 601 43,0
få#øye*på 1869 49,2
gale 42 27,3
galoppere 70 38,5
gape 151 56,8
gapskratte 17 7,0
garantere 66 32,7
gaule 42 22,0
geipe 52 67,6
geipe*til 23 77,3
geispe 12 62,7
geleide 57 28,1
gestikulere 100 32,9
gi 9759 47,1
gi*bort 68 51,6
gi*etter 302 63,3
gi*fra*seg 364 53,2
gi*opp 908 53,8
gi*seg 1279 51,6
gi*seg*i vei 25 52,6
gi*seg*til 345 42,3
gi*ut 82 37,1
gi#slipp*på 101 55,0
gidde 377 47,8
gifte*bort 21 11,2
gifte*seg 543 55,5
gifte*seg*med 1056 55,7
gire 24 37,5
gire*ned 14 0,0
gispe 885 77,2
gispe*etter 117 51,6
gisse 15 57,8
gje 868 49,7
gje*etter 15 51,2
gje*for 17 45,7
gje*frå*seg 23 52,4
gje*opp 93 47,5
gje*seg 250 50,5
gje*seg*til 53 30,1
gje*til 17 33,3
gje*ut 14 24,7
gjelde 408 53,3
gjemme 739 61,2
gjemme*bort 22 59,0
gjemme*for 22 54,5
gjemme*på 39 73,0
gjemme*seg 506 51,4
gjemme*seg*bort 15 64,3
gjemme*seg*for 27 63,6
gjemme*unna 22 40,7
gjenfinne 15 44,4
gjenfortelle 25 60,4
gjengi 36 51,8
gjengjelde 251 69,0
gjenkalle 27 52,7
gjenkjenne 421 52,3
gjennomføre 327 45,8
gjennomgå 198 52,0
gjennomleve 30 57,8
gjennomskue 120 45,3
gjenoppleve 49 65,5
gjenopprette 13 42,9
gjenoppta 45 57,8
gjenskape 20 39,3
gjenta 2303 51,1
gjenvinne 118 66,9
gjere 2670 47,8
gjere*det 19 57,1
gjere*seg 146 57,2
gjere*til 39 58,3
gjespe 361 45,8
gjeste 28 47,4
gjete 24 37,5
gjette 347 48,6
gjette*på 37 42,2
gjette*seg*til 51 66,9
gjø 55 34,9
gjømme 22 54,5
gjømme*seg 31 68,6
gjøre 26207 47,0
gjøre*det 163 51,8
gjøre*i stand 56 78,3
gjøre*om*til 31 52,9
gjøre*seg 951 52,7
gjøre*til 241 52,7
gjøre#nummer*av 10 64,3
glane 91 40,6
glane*på 91 32,4
glatte 53 75,2
glatte*over 39 84,6
glatte*på 76 86,5
glatte*ut 49 55,6
gle*seg 28 40,0
gle*seg*til 36 43,3
glede 76 53,2
glede*seg 214 53,2
glede*seg*over 227 50,4
glede*seg*til 551 54,8
glefse 238 48,6
glemme 3675 55,9
glemme*seg 55 57,2
glemme*seg*bort 18 49,0
gli 91 47,4
glide 926 51,3
glime 10 64,3
glimte 17 74,2
glippe 25 56,5
glippe*med 113 48,8
glise 614 14,9
glitre 21 70,6
glo 176 46,0
glo*på 298 38,4
glytte*på 17 39,6
gløde 61 57,0
glømme 74 67,6
gløtte 220 45,4
gløtte*opp 11 50,0
gløtte*på 156 57,1
gløyme 275 40,3
gløyme*seg 18 31,6
gnage 20 49,5
gnage*på 24 41,9
gneldre 26 38,8
gni 857 53,2
gni*inn 22 45,4
gni*på 67 52,3
gni*seg 627 35,5
gnide 17 63,2
godkjenne 38 43,9
godsnakke*med 25 40,3
godta 431 53,3
godtake 17 27,0
godte*seg 14 61,5
gomle 19 30,0
gomle*på 12 28,6
granske 829 43,5
gratulere 35 41,5
gratulere*med 27 45,2
grave 437 35,2
grave*frem 42 56,9
grave*ned 31 25,9
grave*opp 26 22,2
grave*seg*ned 35 50,3
gre 125 67,3
gre*seg 138 54,5
greie 2637 56,0
greie 480 48,3
greie 41 45,9
greie*seg 13 58,3
greie*seg 42 56,9
greie*seg 39 37,5
gremme*seg 24 62,7
gresse 12 46,2
grille 12 37,5
grine 375 53,9
gripe 3732 44,0
gripe*an 19 46,6
gripe*etter 417 46,9
gripe*fatt*i 241 40,8
gripe*inn 82 42,2
gripe*om 331 44,9
gripe*til 36 49,0
gripe#tak*i 212 36,2
grise*til 10 64,3
gro 24 50,4
gruble 194 52,5
gruble*over 90 50,1
gruble*på 72 46,2
grue*seg 116 62,1
grue*seg*for 60 47,9
grue*seg*til 175 56,5
grunde 14 32,4
grunne 92 42,4
grunne*over 14 0,0
grunne*på 51 53,6
grunnlegge 36 13,0
grynte 284 17,6
grøsse 777 68,4
gråte 4800 75,2
gråte*av 90 74,7
gråte*for 67 80,6
gråte*over 54 72,3
gulpe 38 46,6
gurgle 49 36,8
gynge 93 50,8
gyse 35 77,6
gyve*løs*på 29 42,3
gøy 13 34,8
gøyme 68 60,3
gøyme*seg 70 53,1
48931 50,0
gå*an 11 40,7
gå*av 437 46,8
gå*for 10 44,4
gå*gjennom 126 49,0
gå*i gang 86 52,2
gå*i gang*med 37 50,5
gå*i#oppløsning 19 62,3
gå*igjen 91 45,1
gå*med 403 56,6
gå*med*på 367 45,6
gå*opp 83 35,4
gå*over*til 35 35,5
gå*på 1137 58,7
gå*seg 43 41,6
gå*seg*bort 25 60,4
gå*tilbake 30 51,2
gå*ut*fra 105 48,3
gå*ut*frå 10 11,8
gå*ut*på 37 61,2
ha 61390 49,2
ha*det 2217 53,5
ha*det*som 25 68,1
ha*for#vane 44 31,0
ha*godt*av 129 41,6
ha*i*seg 218 53,2
ha*lett*for 83 58,7
ha*med 739 48,5
ha*med*seg 1213 42,2
ha*på 341 53,2
ha*på*seg 1760 59,2
ha*rede*på 20 49,5
ha*seg 126 41,7
ha*til 1078 68,3
ha*til hensikt 88 52,3
ha*tung*for 10 23,1
ha*vanskeleg*for 12 37,5
ha*vanskelig*for 250 47,7
ha*vond*for 67 50,8
ha*å gjere*med 39 34,8
ha*å gjøre*med 355 42,4
ha#greie*på 63 44,1
ha#rett*i 115 39,9
ha#tak*i 31 43,1
ha#øye*til 15 64,3
haike 33 50,0
hakke 172 60,3
hakke*opp 12 62,7
hakke*på 10 54,5
halde 1127 48,0
halde*fram 234 45,1
halde*fram*med 46 54,5
halde*i 16 48,3
halde*opp 58 57,9
halde*på 239 46,8
halde*på*med 54 37,5
halde*seg 289 45,3
halde*til 15 51,2
halde*ut 23 39,0
hale 142 40,2
hale*inn 16 28,6
hale*med*seg 25 60,4
hale*opp 60 32,2
hale*seg 27 37,5
hale*ut 29 59,6
halse 31 32,9
halte 213 36,0
halvsove 47 33,7
hamle*opp*med 14 47,4
hamne*i 16 35,3
hamre 67 41,7
hamre*løs*på 14 40,0
hamre*på 45 42,1
handfare 10 44,4
handle 584 48,0
handle*inn 17 33,3
handle*om 18 54,5
harke 103 23,5
haste 142 61,4
hate 1215 59,1
havne 110 46,3
havne*i 226 47,9
havne*på 50 42,4
heie 14 32,4
heile 11 31,0
heise 95 30,0
heise*opp 90 47,9
heise*seg*opp 126 56,1
heite 296 50,9
hekle 21 91,9
hekte 124 48,9
helbrede 32 32,0
hele 12 37,5
helle 905 53,0
helle*i*seg 59 50,3
helse 79 31,7
helse*på 49 41,1
hende 56 47,4
henge 1236 44,9
henge*etter 28 43,7
henge*fra*seg 66 43,8
henge*med 29 42,3
henge*opp 230 61,4
henge*seg 63 39,2
henge*seg*opp*i 15 57,8
henge*seg*på 24 50,4
henge*ved 15 30,4
hengi*seg*til 32 57,6
hengje 47 42,7
hengje*opp 26 46,8
hengje*seg 14 16,7
hente 3089 49,7
hente*fram 39 48,1
hente*frem 153 50,3
hente*inn 36 62,7
hente*seg 41 55,8
hente*ut 36 25,5
hentyde*til 15 51,2
henvende*seg*til 248 42,3
henvise*til 55 40,7
herje 47 17,4
herje*med 14 32,4
herme*etter 52 34,8
herse*med 33 62,0
herske 20 39,3
hete 1987 47,9
hevde 658 33,6
hevde*seg 11 21,1
heve 1177 41,0
heve*seg 35 35,5
heve*seg*over 24 41,9
hevne 20 17,5
hevne*seg 53 55,5
hevne*seg*på 31 46,4
hige*etter 12 62,7
hikke 46 45,8
hikste 440 69,0
hilse 604 37,8
hilse*fra 14 47,4
hilse*på 424 48,2
himle 226 67,8
hindre 214 51,8
hindre*i 124 46,4
hinke 96 37,5
hisse*opp 24 50,4
hisse*seg*opp 72 55,9
hive 316 46,6
hive*etter 19 41,2
hive*etter#pust 227 56,5
hive*opp 19 24,2
hive*på 35 41,5
hive*på*seg 16 60,7
hive*seg 11 10,7
hive*seg*rundt 24 50,4
hjelpe 2683 47,0
hjelpe*med 576 57,8
hjelpe*til 344 58,3
hjelpe*til*med 71 63,5
hjemsøke 17 51,6
hogge 84 27,3
hoie 53 30,1
holde 11971 47,9
holde*fast*ved 59 48,6
holde*frem 193 44,3
holde*i 333 51,7
holde*igjen 19 18,4
holde*opp 354 55,1
holde*opp*med 19 35,6
holde*på 1286 54,5
holde*på*med 519 46,5
holde*sammen 29 85,2
holde*seg 2015 45,8
holde*seg*fast 172 62,5
holde*til 72 36,0
holde*ut*med 24 62,7
holde#auge*med 12 28,6
holde#øye*med 378 47,4
hoppe 1865 45,5
hoppe*av 39 48,1
hoste 549 41,9
hoste*opp 11 40,7
hovere 10 44,4
hugge 265 28,5
hugge*ned 11 31,0
hugse 465 49,9
huie 10 54,5
huke 33 31,0
huke*seg*ned 89 48,3
huke*seg*sammen 16 35,3
hulke 412 77,6
humpe 73 31,2
humre 226 11,5
huse 16 41,9
huske 6248 54,0
huske*på 123 54,9
huske*som 27 49,0
hutre 167 65,9
hvese 378 46,0
hvile 644 55,3
hvile*seg 58 52,8
hvile*ut 10 54,5
hvine 70 78,9
hvirvle 22 59,0
hviske 7077 61,8
hygge*seg 40 54,5
hyle 789 64,7
hylle 47 49,2
hyre 15 15,6
hysje 20 73,7
hysje*på 59 65,3
hytte 65 31,5
høre 17023 54,2
høre*etter 269 58,0
høre*hjemme 169 52,5
høre*med 11 50,0
høre*om 612 52,4
høre*på 848 57,1
høre*sammen*med 10 64,3
høre*til 89 55,1
høres 56 56,3
høres*ut 554 52,4
høres*ut*som 57 44,8
høste 43 46,4
høyrast*ut 74 42,2
høyre 1894 51,0
høyre*etter 40 52,1
høyre*heime 12 46,2
høyre*om 77 57,7
høyre*på 129 47,1
høyre*til 43 62,5
håndhilse 19 18,4
håndhilse*på 64 25,1
håndtere 90 42,1
håne 36 46,2
hånle 13 34,8
håpe 2387 55,9
håpe*på 215 57,1
iaktta 112 52,8
identifisere 67 44,8
identifisere*seg*med 17 45,7
iføre*seg 40 36,6
ignorere 149 44,0
ile*til 12 46,2
illskrike 15 37,5
illustrere 38 43,9
imitere 17 45,7
imponere 78 32,0
improvisere 10 34,0
imøtekomme 52 46,8
informere 31 43,1
informere*om 26 22,2
inhalere 64 45,1
inkludere 41 35,8
innbille 23 60,9
innbille*seg 469 56,5
inneha 16 48,3
innehalde 15 57,8
innfinne*seg 35 26,2
innfri 22 21,1
innføre 83 31,5
inngå 82 17,1
inngå*i 11 31,0
innhente 42 42,5
innkalle 12 46,2
innkalle*til 14 16,7
innkassere 17 27,0
innlate*seg*med 13 58,3
innlate*seg*på 12 37,5
innlede 59 36,3
innprente 30 54,5
innrede 41 43,4
innrette*seg 21 47,4
innrømme 1300 51,0
innse 771 54,1
innsjå 22 35,9
innskyte 98 52,5
innstille 15 37,5
innta 145 44,4
innvende 244 63,3
innvie 12 54,5
innvie*i 32 54,5
innvilge 11 50,0
innynde*seg 14 32,4
insistere 193 54,3
insistere*på 313 50,6
inspirere 22 45,4
inspisere 54 37,5
installere 22 31,0
installere*seg 14 40,0
instruere 27 37,5
interessere 32 32,0
interessere*seg*for 100 38,2
intervjue 129 68,4
introdusere 21 32,4
introdusere*for 11 67,7
invadere 10 11,8
investere 25 27,5
investere*i 37 21,9
invitere 330 56,3
invitere*i 25 52,6
invitere*på 95 47,7
invitere*til 105 44,4
involvere 21 37,5
involvere*seg 13 50,7
irettesette 85 57,4
irritere 89 56,2
irritere*seg 32 41,9
irritere*seg*over 44 47,7
isolere*seg 27 45,2
istemme 38 51,9
ivareta 22 59,0
iverksette 24 28,6
ivre 19 62,3
jage 267 36,3
jage*bort 50 52,6
jage*på 19 46,6
jage*vekk 45 44,4
jakte 61 20,9
jakte*på 51 22,6
jamre 200 60,9
jamre*seg 84 65,0
jobbe 2108 49,5
jobbe*med 29 38,7
jobbe*som 200 50,5
jogge 72 40,4
juble 212 56,4
jukse 39 50,7
jule*opp 19 24,2
jumpe 57 20,3
junke 17 0,0
justere 46 27,4
kakke 43 51,1
kakle 17 74,2
kaldsvette 39 50,7
kalle 1718 43,2
kalle*for 237 44,1
kalle*på 50 52,6
kalle*seg 135 37,5
kalle*til*seg 31 36,4
kamuflere 12 19,4
kapitulere 11 59,0
kappe 29 35,1
kapre 34 36,5
karakterisere 51 29,1
karakterisere*som 20 34,0
karre 19 51,9
karre*seg 42 37,5
kartlegge 56 56,3
kaste 3989 49,3
kaste*av*seg 53 51,7
kaste*bort 167 46,4
kaste*fra*seg 172 41,0
kaste*opp 372 58,5
kaste*på*seg 35 72,4
kaste*seg 1052 55,1
kaste*seg*inn*i 31 49,7
kaste*seg*ned 135 54,2
kaste*seg*over 247 42,4
kaste*ut 129 39,9
katalogisere 10 44,4
kauke 34 30,2
kave 98 36,8
kave*med 27 37,5
kave*seg 43 34,2
kidnappe 23 15,3
kike 76 39,8
kike*på 37 39,4
kikke 3411 50,7
kikke*i 167 45,2
kikke*på 1987 46,3
kikke*seg*rundt 101 57,0
kile 80 48,3
kippe 17 51,6
kjede 33 50,0
kjede*seg 245 44,0
kjefte 108 53,6
kjefte*på 77 60,3
kjekke*seg 10 11,8
kjemme 42 52,2
kjempe 1307 56,8
kjempe*frem 11 67,7
kjennast 10 54,5
kjenne 407 73,9
kjenne 16110 55,9
kjenne*att 97 55,1
kjenne*etter 193 46,5
kjenne*igjen 1119 49,9
kjenne*på 500 53,8
kjenne*på*seg 30 47,9
kjenne*seg 1647 54,7
kjenne*seg*igjen 88 39,5
kjenne*til 358 51,5
kjennes 25 40,3
kjæle 20 34,0
kjæle*for 14 61,5
kjæle*med 99 44,9
kjærtegne 293 36,2
kjøle 10 82,8
kjøpe 2657 48,3
kjøpe*av 73 39,9
kjøpe*inn 20 59,5
kjøpe*opp 10 23,1
kjøpe*seg 49 30,2
kjøre 3240 31,0
kjøre*ned 24 28,6
kjøre*opp 28 20,7
kjøre*over 15 15,6
kjøre*på 39 34,8
kjøre*ut 10 0,0
klage 480 64,5
klage*over 161 62,1
klage*på 50 54,5
klage*til 28 65,0
klamre*seg*fast 68 61,7
klamre*seg*til 507 67,4
klandre 53 53,6
klandre*for 27 52,7
klappe 1327 54,1
klappe*igjen 27 29,6
klappe*på 242 44,5
klappe*sammen 34 66,0
klappe*til 12 37,5
klapse 19 46,6
klare 7997 53,6
klare*seg 609 56,4
klargjøre 11 21,1
klarne 37 50,5
klaske 22 40,7
klaske*på 17 33,3
klatre 1193 50,5
kle 130 62,8
kle*av 116 48,5
kle*av*seg 395 60,1
kle*på 31 91,8
kle*på*seg 473 56,5
kle*seg 458 69,1
kle*seg*ut 27 49,0
klekke*ut 10 44,4
klemme 2089 55,3
klemme*sammen 30 76,7
klemme*seg 168 65,5
klemme*til 158 41,7
klemme*ut 10 73,7
klenge 32 57,6
klikke 31 18,8
kline 31 65,5
klippe 247 61,5
klippe*av 37 58,5
klippe*opp 12 46,2
klippe*over 11 31,0
klippe*seg 31 62,4
klippe*ut 26 83,4
klirre 31 56,1
klistre 46 58,8
klive 30 30,4
klore 144 61,3
klore*seg*fast 26 50,7
klukke 112 40,9
klukkle 96 35,3
klynke 284 67,2
klype 113 55,0
klype*seg*i 22 35,9
klyve 125 44,4
klø 165 49,4
klø*seg 327 21,6
kløve 26 26,5
kna 54 68,9
knabbe 23 43,5
knappe 80 55,8
knappe*igjen 10 64,3
knappe*opp 88 41,9
knaske 17 51,6
kneble 10 23,1
knegge 100 9,4
kneise 49 87,8
knekke 206 41,7
knele 244 48,8
knele*for 11 59,0
knele*ned 71 39,5
kneppe 139 47,7
kneppe*igjen 15 51,2
kneppe*opp 154 44,0
knikse 13 100,0
knipe 245 53,1
knipe*i 11 59,0
knipe*igjen 10 64,3
knipe*saman 34 63,2
knipe*sammen 362 55,4
knipse 163 22,7
knipse*på 10 11,8
knirke 16 35,3
knise 236 87,7
knitre 14 32,4
knuge 178 55,1
knulle 57 24,2
knurre 180 26,8
knuse 323 40,2
kny 15 57,8
knyte 96 51,4
knyte*opp 16 28,6
knytte 746 45,1
knytte*opp 51 66,9
knytte*sammen 30 73,7
knytte*seg 25 52,6
koble 40 36,6
koble*til 14 40,0
koke 349 68,0
koke*seg 14 68,4
kollapse 27 74,0
kollidere 10 54,5
kollidere*med 55 48,2
kombinere 38 43,9
kome 5667 44,3
kome*av 45 42,1
kome*borti 11 31,0
kome*med 201 48,8
kome*over 19 62,3
kome*på 202 54,1
kome*seg 231 47,8
kome*seg 49 41,1
kome*seg*i 13 50,7
kome*seg*på 45 51,2
kome*seg*til 12 46,2
kome*til 14 47,4
kome*til syne 19 57,1
kome*ut 175 63,7
kommandere 284 33,9
kommandere*til 39 45,5
komme 36026 46,2
komme*av 43 41,6
komme*etter 63 16,7
komme*frem 121 37,2
komme*frem*til 139 42,5
komme*i forkjøpet 117 55,0
komme*i gang 41 45,9
komme*i gang*med 25 48,5
komme*i#møte 53 64,6
komme*over 258 37,1
komme*på 760 47,0
komme*seg 1928 51,5
komme*seg*av 20 59,5
komme*seg*etter 18 70,6
komme*seg*fra 24 50,4
komme*seg*gjennom 22 63,4
komme*seg*i 38 54,5
komme*seg*med 15 64,3
komme*seg*over 18 54,5
komme*seg*på 532 46,4
komme*seg*til 53 51,7
komme*seg*unna 19 41,2
komme*til 150 45,1
komme*til syne 99 45,9
kommentere 313 47,0
kommunisere 18 54,5
kommunisere*med 12 62,7
komponere 20 17,5
kondolere 16 48,3
konferere*med 11 21,1
konfrontere 29 49,4
konfrontere*med 28 51,0
konkludere 124 42,3
konkludere*med 73 42,7
konkurrere 20 49,5
konkurrere*med 15 57,8
konsentrere 36 40,4
konsentrere*seg 182 50,7
konsentrere*seg*om 581 52,9
konstatere 392 47,4
konstruere 32 28,6
konsultere 10 64,3
kontakte 180 46,7
kontrollere 225 38,4
konversere 40 31,3
koordinere 11 31,0
kopiere 38 49,3
kople 13 34,8
korrigere 34 39,6
korse*seg 75 70,6
korte 15 37,5
kortklippe 11 10,7
kose 16 54,5
kose*med 18 60,0
kose*seg 81 49,0
kose*seg*med 42 54,5
koste 132 49,2
krabbe 289 45,7
krafse 31 25,9
kramme 17 33,3
krangle 62 44,8
krangle*med 86 49,9
krangle*om 11 59,0
kravle 110 41,6
kravle*seg 50 34,0
kreke*seg 22 63,4
kremte 758 28,6
krenke 17 20,5
krepere 12 9,8
kreve 304 44,2
krevje 24 37,5
kristne 10 11,8
kritisere 131 34,5
kro*seg 50 56,5
krumme 65 42,9
krumme*seg 29 63,0
kruse 11 50,0
krympe 56 54,5
krympe*seg 269 63,4
krype 1382 58,6
krype*saman 20 69,0
krysse 395 40,5
krysse*av 10 73,7
kryste 10 11,8
krøke 15 44,4
krøke*seg 46 50,2
krøke*seg*saman 12 70,6
krøke*seg*sammen 108 45,2
krøkje*seg*saman 11 76,2
krølle 135 59,3
krølle*sammen 85 50,4
krølle*seg*sammen 124 77,5
kue 15 44,4
kulse 28 68,4
kunne 59922 50,7
kunne*for 172 48,7
kunne*med 10 64,3
kunngjøre 44 23,6
kurere 18 54,5
kurre 35 87,8
kurtisere 12 9,8
kutte 113 39,7
kutte*av 13 34,8
kutte*opp 13 17,9
kutte*ut 63 49,0
kvekke 259 52,0
kvekke*til 17 57,4
kvele 229 51,7
kveppe 121 62,2
kverke 17 20,5
kvese 17 45,7
kvesse 19 30,0
kvide*seg 17 74,2
kvide*seg*for 15 51,2
kvie*seg 31 56,1
kvie*seg*for 52 63,9
kvikne*til 54 50,8
kvile 79 42,4
kvile*seg 20 49,5
kviskre 583 64,2
kviskre*til 17 57,4
kviste 17 7,0
kvitre 61 87,4
kvitte*seg*med 232 48,1
kvittere 30 57,8
kyle 46 58,8
kylle 31 39,8
kysse 3601 31,9
køyre 498 26,3
køyre*på 20 23,1
la 8097 49,8
la*i 78 40,2
la*seg 1369 50,8
la*vere 76 55,8
labbe 54 25,5
lade 36 19,4
lade*opp 13 34,8
lage 2940 54,7
lage*seg 152 53,2
lage*til 42 61,5
lagre 45 39,8
lalle 11 31,0
lamme 53 40,1
lande 319 36,4
lande*på 11 67,7
lange*ut 148 22,6
lansere 59 19,7
lappe 15 64,3
laste 11 31,0
laste 17 20,5
laste*ned 10 82,8
late 516 50,3
late*att 103 55,0
late*etter*seg 21 52,2
late*seg 48 54,5
late*som 961 54,0
late*til 184 39,6
le 10434 56,0
le*av 598 52,2
lede 767 34,2
lee*på 27 45,2
lee*seg 15 30,4
lege 22 50,0
legge 11230 51,2
legge*fra*seg 899 51,7
legge*frem 250 44,9
legge*i 104 41,9
legge*igjen 120 48,7
legge*inn 109 45,8
legge*ned 234 38,4
legge*om 199 22,1
legge*opp 113 47,9
legge*på 1080 52,8
legge*på*seg 70 76,3
legge*på#svøm 33 43,8
legge*seg 3146 54,3
legge*til 3187 48,0
legge*under*seg 11 50,0
legge*ut 209 38,2
legge*ut*på 53 40,1
legge*vekk 58 57,9
legge#merke*til 1778 53,0
legge#skjul*på 119 42,2
legge#vekt*på 96 38,6
leggje 1131 51,3
leggje*fram 36 43,3
leggje*frå*seg 89 47,2
leggje*i 26 38,8
leggje*igjen 10 64,3
leggje*inn 15 23,1
leggje*ned 15 76,7
leggje*opp 14 40,0
leggje*på 154 59,0
leggje*seg 488 48,4
leggje*til 233 47,0
leggje*ut 46 36,7
leggje#merke*til 89 50,6
leie 459 40,7
leie*bort 28 58,1
leie*inn 16 28,6
leie*seg 13 34,8
leie*ut 44 54,5
leige 18 37,5
leike 45 37,5
leike*med 29 52,8
leite 84 53,4
leite*etter 152 47,3
leite*fram 26 65,8
leke 428 50,1
leke*med 454 50,1
leke*seg 10 54,5
lekke 62 43,1
lempe 115 32,6
lene 283 62,0
lene*seg 3167 50,3
lene*seg*tilbake 13 65,8
lengte 362 64,5
lengte*etter 675 66,0
lenke 12 28,6
lese 5271 53,4
lese*opp 57 28,1
lespe 23 52,4
lesse 83 31,5
lesse*på 11 31,0
lete 620 52,0
lete*etter 1446 50,2
lete*frem 69 62,3
lete*opp 18 43,3
lete*seg*frem 26 50,7
lette 167 48,8
lette*på 104 34,8
leve 3331 52,2
leve*av 108 36,5
leve*opp 25 44,4
leve*på 121 52,5
levere 510 42,4
levere*inn 20 49,5
levne 11 31,0
lide 323 57,8
lide 16 48,3
lide*av 115 42,6
lide*for 32 51,4
lide*under 16 28,6
ligge 8983 53,2
liggje 1341 47,2
liggje*att 13 73,0
liggje*med 101 51,1
ligne 758 52,3
ligne*på 465 49,3
like 7364 51,6
like*seg 440 38,5
likne 42 47,4
likne*på 73 38,5
lime*inn 15 64,3
lindre 24 46,2
lire*av*seg 63 30,7
lirke 18 43,3
lirke*opp 25 27,5
lirke*ut 30 47,9
liste 40 34,0
liste*opp 13 34,8
liste*seg 662 52,1
liste*seg 65 41,3
lite 10 64,3
lite*på 20 39,3
live 29 49,4
livne*til 25 48,5
ljuge 36 57,3
logre 69 25,0
lokalisere 18 43,3
lokke 194 56,6
lokke*frem 20 44,4
lokke*på 23 52,4
lokke*til 16 48,3
lose 33 37,5
love 1568 43,6
lovprise 17 63,2
lue 10 23,1
lufte 85 54,0
lufte*seg 10 23,1
lufte*ut 10 54,5
lugge 70 57,4
luke 47 61,8
lukkast 16 28,6
lukke 4321 58,8
lukke*igjen 122 54,5
lukke*opp 130 56,8
lukke*seg 179 58,7
lukte 649 51,2
lukte*på 128 61,4
lunte 28 16,7
lure 425 44,0
lure*på 2835 56,7
lure*seg 66 59,0
lure*seg*til 26 42,9
lure*til 32 45,1
luske 69 23,4
lute 42 54,5
lute*seg 13 34,8
lyde 223 50,3
lyde*som 16 54,5
lye 23 34,4
lyfte 501 42,5
lyfte*opp 115 53,2
lyfte*på 39 40,2
lyge 48 52,5
lykkes 198 38,6
lykkes*i 35 47,4
lykkes*med 41 40,9
lyse 80 50,8
lyse 308 50,0
lyse*opp 232 50,7
lysne 52 44,8
lyste 67 35,4
lyste*på 20 59,5
lystre 20 34,0
lyte 101 26,1
lytte 1566 51,1
lytte*etter 161 56,7
lytte*på 65 58,3
lytte*til 855 49,7
lyve 811 54,2
lyve*for 153 56,2
lyve*om 63 47,4
lære 1464 51,2
lære 542 48,8
lære*av 134 52,3
lære*fra 14 68,4
lære*om 71 49,6
lære*opp 22 31,0
lære*seg 506 52,4
lære*til 12 46,2
løfte 5268 46,6
løfte*opp 883 40,0
løfte*på 233 46,6
løfte*seg 91 49,6
løfte*ut 36 43,3
løfte*vekk 26 62,1
lønne 10 34,0
løpe 5089 56,1
løse 294 43,9
løse*opp 33 40,7
løse*ut 10 44,4
løsne 541 39,2
løsne*på 94 42,7
løsrive*seg 12 70,6
løsrive*seg*fra 14 40,0
løyne 14 61,5
løyse 62 44,8
løyse*på 14 40,0
låne 547 45,6
låne*av 93 59,3
låne*bort 20 44,4
låne*fra 10 0,0
låse 698 52,5
låse*inn 24 41,9
låse*opp 410 51,4
låse*seg 350 48,5
låse*seg*inn 11 40,7
låst 67 49,3
låte 85 40,8
make 11 21,1
makte 426 51,7
male 526 46,7
male 19 18,4
mane*frem 49 41,1
mane*til 14 40,0
mangle 442 49,1
manipulere 35 35,5
manne*seg*opp 31 43,1
manøvrere 97 27,2
markere 66 39,1
markere*seg 12 19,4
markere*seg*som 13 50,7
marsjere 228 54,1
mase 298 59,8
mase*om 80 59,5
mase*på 67 65,4
massere 155 51,7
mate 109 62,2
matte 15 51,2
meddele 38 41,2
medgi 91 50,7
meditere 15 51,2
megle 10 54,5
meine 754 46,8
meine_subjeq 30 47,9
meistre 12 37,5
melde 117 45,5
melde*fra 29 42,3
melde*om 12 19,4
melde*seg 158 31,0
melde*seg*på 24 46,2
melke 40 80,5
memorere 20 34,0
mene 9137 42,6
mene_subjeq 429 41,2
mene*med 359 40,8
merke 4430 53,3
merke*seg 288 48,6
messe 65 39,7
mestre 80 44,4
mikse 11 31,0
mildne 21 47,4
mime 16 54,5
mine 18 25,5
minke 19 30,0
minnast 49 47,4
minne*om 597 45,9
minne*på 155 56,8
minnes 207 59,1
minske 17 33,3
misbillige 37 68,9
misbruke 45 35,1
misforstå 195 54,8
mishandle 38 15,4
mislike 278 45,8
mislykkes 50 38,2
mislykkes*i 14 32,4
misse 36 68,0
miste 3221 53,0
mistenke 79 39,7
mistenke*for 79 47,6
mistrives 21 42,5
misunne 141 54,2
mjaue 15 44,4
mobbe 21 22,0
mobilisere 47 57,7
montere 57 14,4
more 22 31,0
more*seg 197 39,8
more*seg*over 94 30,3
mose 20 44,4
motarbeide 15 57,8
motsette*seg 33 53,0
motsi 93 58,3
motstå 157 59,2
motta 243 40,5
motvirke 11 59,0
mukke 38 51,9
mulle 31 25,9
mumle 4240 44,2
mumle*frem 19 46,6
mumle*om 83 41,7
muntre*opp 25 27,5
murre 59 12,0
myke*opp 10 11,8
mykne 40 57,0
myrde 61 45,5
myse 259 44,6
myse*mot 218 38,6
myse*på 50 54,5
mønstre 174 47,6
mørke 12 62,7
mørkne 25 23,1
møte 4436 53,9
møte*opp 84 53,4
møtes 23 43,5
måke 25 40,3
måle 20 49,5
måle 222 38,0
måle*opp 26 58,3
måle*seg*med 19 46,6
måpe 238 46,5
måtte 27063 51,2
måtte*til 23 48,0
nappe 306 49,6
nappe*fra 14 54,5
nappe*ut 18 54,5
narre 54 45,2
narre*til 12 62,7
navigere 14 32,4
navne 21 42,5
nedkjempe 12 37,5
nedlate*seg*til 16 21,7
nedlegge 19 30,0
nedsette 22 35,9
neie 156 98,4
nekte 1329 55,8
nekte*for 65 53,8
nemne 156 37,5
nevne 1501 44,7
nikke 10370 49,2
nippe 21 52,2
nippe*til 270 65,3
nistirre 13 50,7
nistirre*på 22 54,5
notere 212 45,0
notere*ned 18 60,0
notere*seg 54 41,4
nynne 328 70,1
nynne*med 10 73,7
nynne*på 62 60,9
nyse 84 53,4
nyte 925 55,9
nyte*godt*av 14 54,5
nytte 53 46,0
nære 30 47,9
nære*for 19 51,9
nærme*seg 948 43,8
nøle 2354 55,5
nøle*med 116 55,4
nøye*seg*med 147 44,6
1705 49,1
nå*fram 25 36,1
nå*igjen 62 48,1
nå*opp 13 50,7
observere 138 42,8
offentliggjøre 13 26,5
ofre 148 51,9
ofre*på 15 30,4
ofre*seg 15 44,4
ofre*seg*for 16 48,3
okkupere 16 14,6
olje 12 19,4
ombestemme*seg 449 52,0
omfamne 25 48,5
omfavne 328 41,2
omgi 17 51,6
omgi*seg*med 30 41,0
omgå 16 21,7
omgås 46 58,8
omkomme 68 33,3
omringe 14 40,0
omsetje 10 73,7
omslutte 15 57,8
omtale 105 43,5
omtale*som 64 33,6
onanere 28 12,6
operere 47 26,8
operere*med 12 37,5
opne 778 53,5
opne*for 14 68,4
opne*seg 14 75,0
opparbeide 25 44,4
opparbeide*seg 23 34,4
oppbevare 74 47,8
oppdage 3413 50,7
oppdatere 11 50,0
oppdra 69 66,5
oppfange 34 51,6
oppfatte 764 53,4
oppfatte*som 112 50,1
oppfinne 18 31,6
oppfordre 58 35,1
oppfordre*til 120 41,0
oppfylle 97 44,7
oppføre 15 15,6
oppføre*seg 689 44,1
oppføre*seg*som 127 33,9
oppgi 246 48,8
oppheve 16 21,7
opphisse 18 54,5
oppholde 26 30,7
oppholde*seg 139 41,8
oppklare 23 39,0
oppleve 1786 55,9
oppleve*som 44 52,3
opplyse 419 40,8
opplyse*om 19 41,2
oppmuntre 237 45,8
oppmuntre*til 69 55,3
oppnå 326 44,9
opprette 51 29,1
opprettholde 43 51,1
oppsluke 10 73,7
oppspore 34 39,6
oppstå 13 42,9
oppsummere 46 34,4
oppsøke 369 46,5
oppsøkje 14 40,0
oppta 18 49,0
opptjene 10 54,5
opptre 215 39,6
oppvarte 13 26,5
oppvise 16 60,7
ordlegge*seg 46 36,7
ordne 432 58,9
ordne*med 189 44,1
ordne*opp 171 46,6
ordne*seg 44 47,7
organisere 65 41,3
orientere*om 15 23,1
orientere*seg 47 38,2
orke 2493 63,3
orsake*seg 11 10,7
ose*av 29 45,9
ottast 12 19,4
overbevise 151 49,6
overbevise*om 165 53,0
overbringe 11 21,1
overdra 10 23,1
overdrive 106 49,8
overdøve 54 49,0
overfalle 41 25,2
overføre 62 36,4
overgi 23 29,8
overgi*seg 57 50,2
overgi*seg*til 42 68,4
overgå 39 50,7
overholde 17 51,6
overhøre 258 56,1
overhøyre 10 44,4
overlate 357 45,1
overleve 493 49,6
overlevere 38 49,3
overmanne 20 34,0
overnatte 197 49,7
overraske 290 55,6
overraske*med 19 51,9
overrekke 43 34,2
overrumple 31 68,6
overse 291 52,3
oversette 50 50,5
oversette*til 10 34,0
oversjå 19 41,2
overskride 10 44,4
overta 406 37,7
overta*som 12 0,0
overtake 26 54,5
overtale 111 40,3
overtale*til 208 51,2
overveie 119 45,7
overvelde 16 48,3
overvinne 75 41,7
overvære 27 41,4
overvåke 28 40,0
overøse*med 25 44,4
padle 69 34,4
pakke 646 62,7
pakke*inn 115 65,9
pakke*ned 45 57,8
pakke*opp 59 68,5
pakke*saman 11 50,0
pakke*sammen 76 61,0
pakke*ut 89 57,3
pare*seg*med 15 44,4
parere 17 51,6
parkere 363 32,8
partere 12 37,5
passe 714 56,5
passe*på 827 50,6
passe*seg 163 51,8
passe*seg*for 25 52,6
passere 687 47,3
patruljere 10 0,0
patte*på 35 16,7
peike 185 43,3
peike*på 165 43,2
peike*ut 10 34,0
peile*inn 15 30,4
peke 1325 43,8
peke*på 1930 44,2
pelle 20 28,6
pendle 33 40,7
pensjonere*seg 12 0,0
pese 252 35,8
pile 92 48,0
pille 17 74,2
pine 42 52,2
pipe 174 39,9
pirke 63 42,5
pirke*borti 19 41,2
pirke*i 107 61,4
pirke*på 29 31,4
pirke*seg*i 15 37,5
pirre 21 61,5
piske 50 34,0
pisse 78 6,1
pistre 10 54,5
pla 72 58,6
plage 255 39,6
planlegge 518 44,0
plante 196 45,8
plapre 34 57,4
plaske 71 55,2
plassere 883 45,5
plassere*som 12 46,2
pleie 1746 58,2
pleie 282 47,1
plikte 11 50,0
plire 24 46,2
pludre 61 81,6
plugge*inn 10 23,1
plukke 412 61,0
plukke*av 69 60,9
plukke*fram 13 65,8
plukke*ned 14 40,0
plukke*opp 727 47,8
plukke*på 68 60,3
plukke*seg*i 10 64,3
plukke*til*seg 13 17,9
plukke*ut 101 44,0
plukke*vekk 18 37,5
plumpe 17 27,0
plumpe*ut*med 21 75,0
plyndre 10 23,1
plystre 425 14,9
plystre*på 37 15,8
pløye 59 30,9
poengtere 80 31,3
polere 30 34,0
posere 35 53,1
poste 29 59,6
praie 22 40,7
prakke*på 17 45,7
praktisere 31 36,4
prate 442 53,0
prate*i vei 21 56,9
prate*med 297 46,6
prate*om 153 50,3
prate*til 11 40,7
prege 15 57,8
preike 12 19,4
preke 16 14,6
presentere 234 38,8
presentere*for 119 49,9
presentere*seg 144 39,7
presentere*seg*som 47 24,5
presentere*som 14 61,5
presisere 115 41,7
presse 1481 50,1
presse*frem 80 63,1
presse*inn 32 32,0
presse*ned 32 48,3
presse*på 40 34,0
presse*seg 317 64,2
presse*til 41 50,9
presse*ut 21 52,2
prestere 92 49,1
prikke 33 53,0
prioritere 59 58,7
prise 34 39,6
pro 947 47,4
problematisere 20 23,1
produsere 64 32,0
programmere 10 73,7
proklamere 17 33,3
prostituere*seg 14 75,0
protestere 1060 66,4
protestere*mot 26 34,8
protestere*på 21 47,4
provosere 70 45,9
pruste 11 40,7
prøve 8730 53,0
prøve*seg 225 45,8
prøve*seg*frem 18 37,5
prøve*seg*på 126 40,8
prøve*ut 35 44,4
publisere 114 26,2
pudre 13 73,0
pudre*seg 11 84,4
puffe 65 44,4
puffe*til 14 40,0
pugge 45 68,5
pule 23 39,0
pumpe 58 36,9
punktere 16 35,3
pusle 52 67,6
pusle*med 30 51,2
pusse 368 53,7
pusse*opp 52 34,8
puste 2464 54,9
puste*inn 79 55,2
puste*på 47 63,9
puste*ut 511 54,6
putte 744 49,4
putte*inn 22 50,0
pynte 92 77,3
pynte*på 23 48,0
pynte*seg 94 75,8
pælme 11 21,1
pønske*på 61 40,4
pønske*ut 34 48,6
pøse 20 54,5
pådra*seg 65 38,0
påføre 48 35,3
pågå 12 19,4
påkalle 40 44,4
pålegge 20 34,0
påpeke 762 42,7
påstå 741 42,6
påta*seg 88 38,3
påvirke 64 53,0
påvise 40 41,9
rable*ned 18 37,5
rage 34 23,7
rake 54 49,0
ralle 12 37,5
ramle 297 48,3
ramme 78 45,5
ramme*inn 15 57,8
ramse*opp 80 36,6
rane 48 12,2
ranke 12 78,3
ranke*seg 18 37,5
ransake 35 35,5
rape 89 28,3
rappe 47 31,5
rappe*fra 10 34,0
rapportere 90 44,4
rapportere*om 34 74,2
rase 908 62,9
rase*mot 24 54,5
rasere 11 10,7
raske*sammen 12 46,2
rasle 10 23,1
rasle*med 30 47,9
raspe 15 44,4
ratte 10 23,1
raudne 33 67,7
rave 88 27,3
re 42 75,0
re*opp 37 71,4
reagere 665 54,0
reagere*med 39 50,7
reagere*på 261 56,3
realisere 32 48,3
redde 551 37,4
redde*fra 90 34,0
redde*seg 25 56,5
redegjøre*for 76 32,8
redigere 13 26,5
redusere 81 50,2
referere 37 9,6
referere*til 103 42,2
reflektere 12 46,2
reflektere*over 20 17,5
refse 13 17,9
regissere 19 18,4
registrere 449 50,4
regjere 28 54,5
regne 259 51,7
regne*med 717 46,6
regne*seg 25 40,3
regne*som 14 47,4
regne*som 38 46,6
regne*ut 36 34,6
regulere 24 33,1
reie*opp 10 44,4
reinske 31 29,4
reise 3199 48,2
reise 261 37,1
reise*bort 91 51,8
reise*opp 37 33,7
reise*rundt 50 40,3
reise*seg 8263 49,3
reise*seg*opp 895 48,7
reke 32 38,6
rekke 2053 52,6
rekke 184 51,8
rekke 1414 49,0
rekke 43 41,6
rekke*frem 481 43,9
rekke*opp 51 45,7
rekke*over 15 7,9
rekke*ut 181 43,1
rekkje 28 20,7
rekne 64 28,6
rekne*med 88 43,0
rekonstruere 14 47,4
rekruttere 13 34,8
rengjøre 14 61,5
renne 104 35,8
rense 146 42,0
renske 75 26,0
renskrive 10 44,4
reparere 141 20,5
repetere 38 57,1
replisere 30 57,8
representere 182 41,7
reservere 12 54,5
resignere 40 49,5
resonnere 41 45,9
respektere 88 35,9
rette 1089 49,8
rette*opp 105 44,4
rette*på 378 59,0
rette*seg*etter 19 35,6
rette*seg*opp 1032 49,3
rette*ut 58 49,4
rettferdiggjøre 16 28,6
returnere 52 44,8
revne 32 72,5
ri 804 36,2
ri*på 95 44,4
ribbe 13 50,7
ride 20 34,0
rigge*opp 12 19,4
rigge*seg*til 22 50,0
rigge*til 10 23,1
rikke 18 31,6
rikke*seg 53 47,9
ringe 3504 50,7
ringe*på 213 38,0
ringje 398 59,7
ringje*på 43 24,1
rinne 13 50,7
rippe*opp*i 10 44,4
risikere 240 45,3
rispe 20 59,5
risse*inn 16 35,3
riste 33 59,0
riste 836 47,7
riste 46 32,1
riste*av*seg 236 51,6
riste*av*seg 13 42,9
riste*i 33 40,7
riste*på 6145 54,5
riste*på 389 53,4
riste*seg 32 38,6
riste*ut 15 76,7
rive 717 55,3
rive*av 311 41,7
rive*av*seg 132 50,8
rive*bort 17 57,4
rive*i 67 40,1
rive*istykker 12 62,7
rive*opp 361 48,9
rive*seg*laus 38 64,8
rive*seg*løs 374 66,0
rive*til*seg 153 61,9
rive*ut 73 48,4
ro 375 25,1
roe 93 58,3
roe*ned 63 55,3
roe*seg 271 54,0
roe*seg*ned 129 61,0
rokke*ved 10 23,1
romme 16 72,5
romstere 135 53,4
rope 9431 50,5
rope*etter 37 58,5
rope*inn 13 73,0
rope*opp 22 26,1
rope*på 562 57,2
rope*ut 53 49,8
rose 107 43,7
rose*for 17 33,3
rote 447 50,9
rote*bort 10 54,5
rote*gjennom 26 62,1
rote*seg 89 47,2
rote*seg*bort 27 41,4
rote*til 36 46,2
rotere 16 35,3
ruge 14 47,4
rugge 180 38,7
rulle 691 37,0
rulle*ned 109 44,8
rulle*opp 68 45,7
rulle*på 23 34,4
rulle*sammen 57 43,0
rulle*seg 20 28,6
rulle*seg*sammen 19 57,1
rulle*seg*ut 11 40,7
rulle*ut 34 36,5
runde 179 41,8
rundjule 10 11,8
ruse 18 0,0
ruse*seg 20 69,0
ruske 25 40,3
ruske*i 132 52,3
rusle 529 33,0
ruste 10 11,8
rutsje 15 15,6
ruve 56 22,7
rydde 372 64,7
rydde*av 68 74,2
rydde*bort 31 65,5
rydde*etter*seg 10 54,5
rydde*opp 106 55,5
rydde*unna 14 61,5
rydde*vekk 32 60,7
rydje 78 75,3
rydje*av 14 100,0
rydje*opp 12 62,7
rygge 642 47,0
ryke 43 31,7
rykke*i 76 32,8
rykke*opp 31 39,8
rykke*til 352 52,3
rykke*ut 24 33,1
rykkje 37 33,7
rykkje*til 31 49,7
rynke 985 51,8
rynke*på 116 63,8
ryste 28 68,4
ryste*på 169 53,7
rødme 1108 71,2
røke 212 33,7
røkke 56 47,4
røme 10 23,1
rømme 394 54,3
rømme*fra 99 60,0
rømme*frå 11 59,0
rømme*seg 14 24,7
røpe 308 54,5
røpe*seg 52 54,5
røre 683 47,1
røre*på 67 52,3
røre*på*seg 282 54,2
røre*seg 777 53,5
røre*ved 595 49,9
røske 55 42,6
røske*i 29 31,4
røske*opp 20 28,6
røve 23 15,3
røyke 460 47,6
røykje 50 46,5
12 0,0
rå*med 19 57,1
rå*over 18 31,6
råde 67 43,2
råde*med 11 21,1
råde*over 12 37,5
råde*til 72 53,2
rådføre*seg*med 27 29,6
råke 17 27,0
råtne 20 49,5
sabotere 17 63,2
sadle 22 59,0
sage 34 17,1
sakke 19 41,2
sakke*på 10 44,4
sakne 79 51,4
saksøke 11 21,1
saktne 103 47,2
samarbeide 43 48,7
samarbeide*med 93 49,7
samle 773 55,0
samle*inn 66 46,9
samle*opp 65 62,8
samle*på 78 57,1
samle*saman 17 45,7
samle*sammen 247 61,9
samle*seg 193 53,8
samle*seg*om 16 60,7
sammenligne 89 47,2
sammenligne*med 150 45,1
samtale 12 37,5
samtale*med 24 66,7
samtykke 127 52,6
sanke 56 68,4
sanse 98 48,4
sanse*seg 57 44,8
satse 78 44,2
satse*på 139 38,0
saumfare 34 27,0
savne 1000 60,1
score 62 25,9
se 49776 51,9
se*an 18 60,0
se*bort*fra 55 48,2
se*etter 904 51,2
se*for*seg 1126 56,3
se*frem*til 147 52,9
se*gjennom 114 47,5
se*igjen 180 63,8
se*opp*til 35 38,5
se*på 23802 53,3
se*seg 409 59,5
se*seg*for 39 42,9
se*seg*om 422 45,5
se*seg*om*etter 123 46,8
se*seg*omkring 435 42,3
se*seg*rundt 1258 49,9
se*seg*ut 31 39,8
se*som 25 23,1
se*til 83 52,7
se*ut 5805 47,1
se*ut*som 618 44,9
se#pro*til 57 57,1
segle 29 31,4
segne 28 47,4
segne*om 38 51,9
seie 19519 52,3
seie*frå 35 41,5
seie*om 151 60,1
seie*til 10 44,4
seile 276 39,0
seire 24 50,4
selge 718 34,9
selge*seg 10 64,3
selje 80 31,3
sende 3184 47,5
sende*inn 21 47,4
sende*med 20 87,2
sende*ut 103 48,2
senke 808 46,3
senke*seg 32 51,4
servere 364 65,2
setje 492 44,3
setje*fram 29 75,9
setje*frå*seg 80 55,8
setje*i 68 34,9
setje*i gang 21 47,4
setje*inn 11 76,2
setje*ned 22 40,7
setje*opp 59 55,4
setje*på 85 45,7
setje*på*seg 20 28,6
setje*seg 1173 48,6
setje#pris*på 12 46,2
sette 4856 52,5
sette*av 81 47,7
sette*bort 22 72,0
sette*etter 45 28,0
sette*fast 21 52,2
sette*fra*seg 780 51,7
sette*frem 170 67,6
sette*i 107 59,6
sette*i gang 269 42,7
sette*i gang*med 32 69,6
sette*igjen 30 26,8
sette*inn 167 40,8
sette*ned 248 38,5
sette*opp 590 48,1
sette*over 114 63,9
sette*på 423 45,6
sette*på*seg 94 40,5
sette*sammen 60 30,4
sette*seg 9399 53,3
sette*seg*fore 20 49,5
sette*seg*inn*i 42 49,8
sette*ut 86 35,4
sette#pris*på 248 40,6
si 146853 49,5
si*fra 157 51,7
si*fra*om 16 60,7
si*fra*seg 14 54,5
si*ifra 53 57,3
si*imot 58 69,5
si*om 505 45,7
si*opp 47 44,9
si*seg 101 57,0
si*til 92 60,9
sige 560 52,8
sige*ned 82 60,5
sige*saman 14 47,4
sige*sammen 67 47,8
signalisere 79 47,6
signere 57 48,4
sikle 64 32,0
sikre 143 41,4
sikre*seg 82 25,2
sikte 342 32,8
sikte*inn 11 31,0
sile 20 54,5
sine 24 54,5
sipe 10 64,3
sirkle 47 33,7
sirkle*inn 15 57,8
sitere 98 33,5
sitje 2735 48,7
sitje*fast 10 54,5
sitje*inne 26 34,8
sitje*på 27 56,4
sitre 30 70,6
sitte 18130 51,1
sitte*fast 114 46,6
sitte*i 20 54,5
sitte*igjen 166 52,1
sitte*inne 182 44,0
sitte*ned 14 24,7
sitte*på 71 59,4
sjangle 171 31,3
sjarmere 145 25,4
sjekke 587 40,4
sjekke*inn 12 62,7
sjekke*opp 19 41,2
sjekke*ut 20 44,4
sjenere 12 28,6
sjokke 24 58,6
sjokkere 16 41,9
sjonglere 13 26,5
sjå 5780 45,1
sjå*etter 146 50,4
sjå*for*seg 127 47,8
sjå*gjennom 14 68,4
sjå*på 2737 51,1
sjå*seg*om 46 50,2
sjå*seg*omkring 26 13,5
sjå*seg*rundt 106 48,9
sjå*ut 842 51,1
sjå#pro*til 17 45,7
ska 10 23,1
skade 250 41,5
skade*seg 48 39,7
skaffe 392 31,6
skaffe*seg 396 40,9
skake 46 41,3
skakke*på 99 60,0
skalle 35 32,4
skamme*seg 383 53,6
skape 505 40,3
skape*om 23 39,0
skape*seg 51 49,6
skifte 950 52,3
skifte*på 33 76,2
skifte*ut 42 22,0
skikke*seg 10 11,8
skildre 50 40,3
skilje 17 39,6
skille 172 60,8
skille*mellom 31 49,7
skille*seg 96 45,1
skille*seg*ut 48 48,3
skille*ut 13 42,9
skimte 737 48,2
skine 32 66,7
skingre 31 86,2
skinne 41 69,8
skissere 37 33,7
skitne*til 17 39,6
skje 64 54,5
skjegge 27 13,0
skjele 28 61,5
skjelle 52 58,3
skjelle*ut 139 42,5
skjelne 91 55,1
skjelne*fra 21 56,9
skjelve 2263 65,5
skjelve*i 20 34,0
skjelve*på 22 31,0
skjemmast 22 50,0
skjemme*bort 30 70,6
skjemme*ut 15 76,7
skjene 79 63,8
skjenke 509 52,1
skjenke*i 242 46,6
skjenke*opp 51 37,5
skjenkje 16 60,7
skjenne 73 69,7
skjenne*på 97 72,8
skjere 64 59,2
skjere*av 10 34,0
skjere*opp 16 35,3
skjere*seg 10 73,7
skjerme 27 41,4
skjerpe 21 42,5
skjerpe*seg 35 41,5
skjule 1039 56,6
skjule*for 89 59,5
skjule*seg 87 48,2
skjule*seg*for 10 82,8
skjære 895 46,2
skjære*av 54 33,6
skjære*opp 83 57,5
skjære*seg 56 34,3
skjære*ut 27 21,4
skjøne 725 53,8
skjønne 5831 54,0
skjønne*seg*på 47 53,5
skjøtte 26 26,5
skli 188 50,8
skli*ned 33 50,0
skofte 13 42,9
skoggerle 16 54,5
skotte 351 47,2
skotte*på 201 46,8
skramle 14 47,4
skramle*med 26 69,4
skrangle 10 54,5
skrangle*med 11 10,7
skrante 11 67,7
skrape 205 44,4
skrape*av 27 49,0
skrape*opp 21 37,5
skrape*sammen 14 75,0
skratte 48 35,3
skravle 73 63,2
skravle*om 17 74,2
skrelle 102 72,4
skremme 454 39,7
skremme*bort 13 58,3
skremme*vekk 11 50,0
skrense 16 21,7
skreve 55 53,6
skreve*over 21 32,4
skrible 43 51,1
skride 60 69,0
skrifte 45 78,8
skrike 3792 59,2
skrike*opp 38 69,8
skritte 241 40,4
skrive 4965 46,5
skrive*inn 11 31,0
skrive*om 375 46,1
skrive*opp 28 58,1
skrive*seg 21 61,5
skrive*under 42 35,0
skrive*ut 56 32,4
skru 123 48,4
skru*av 197 52,3
skru*ned 25 48,5
skru*opp 57 60,6
skru*på 148 48,4
skrubbe 69 71,9
skrubbe*seg 22 59,0
skrue 127 40,5
skrue*av 13 26,5
skrue*ned 27 45,2
skrue*opp 40 59,5
skrue*på 101 44,0
skrumpe 13 42,9
skryte 106 23,9
skryte*av 174 28,3
skrøne 12 62,7
skrå 113 47,0
skråle 40 20,3
skubbe 134 49,3
skubbe*til 18 25,5
skue 11 31,0
skue*utover 10 34,0
skuffe 116 47,6
skulde 22 63,4
skule 129 23,2
skule*på 136 34,1
skulke 73 37,0
skulle 43144 50,0
skulle*til 1303 50,2
skumme 50 48,5
skumpe*borti 15 51,2
skunde*seg 177 61,5
skure 33 81,7
skurre 20 23,1
skutte*seg 120 59,5
skuve 46 34,4
skvalpe 10 34,0
skvette 92 56,7
skvette 27 56,4
skvette 462 55,0
skvette 22 54,5
skvette*til 244 64,5
sky 44 43,0
skyfle 12 46,2
skygge 30 26,8
skygge*for 80 45,7
skylde 158 35,7
skylde*på 76 49,3
skyldes 104 46,8
skylje 15 57,8
skylle 167 68,2
skylle*av 13 50,7
skylle*ned 37 36,5
skynde*seg 1996 65,4
skysse 43 62,5
skyte 712 21,8
skyte*frem 60 62,7
skyte*inn 102 52,6
skyte*seg 42 11,2
skyve 2035 49,2
skyve*bort 144 58,0
skyve*fra*seg 375 53,9
skyve*unna 115 56,7
skåle 55 34,9
skåle*med 46 32,1
skåne 32 63,7
skåne*for 11 40,7
sladre 85 51,6
sladre*på 20 39,3
slakke 22 21,1
slakke*på 20 34,0
slakte 36 6,6
slamre 10 54,5
slamre*med 13 50,7
slanke*seg 37 76,4
slappe*av 684 58,9
sleike 13 42,9
sleikje 12 28,6
slekte*på 19 77,1
slenge 1387 43,0
slenge*fra*seg 209 44,1
slenge*seg 17 33,3
slengje 91 33,6
slentre 157 25,6
slepe 280 48,1
slepe*på 28 51,0
sleppe 629 51,8
sleppe*inn 12 28,6
sleppe*ut 28 65,0
slette 53 32,1
slikke 390 48,1
slikke*av 41 72,1
slikke*i*seg 27 37,5
slikke*på 78 53,3
slipe 31 25,9
slippe 4586 48,7
slippe*fri 55 40,7
slippe*inn 198 41,2
slippe*løs 61 48,8
slippe*seg*løs 20 59,5
slippe*til 55 38,8
slippe*unna 141 44,9
slippe*ut 263 34,0
slite 189 54,8
slite 208 49,2
slite 37 36,5
slite*av 10 44,4
slite*med 162 54,5
slite*med 68 31,8
slite*seg*ut 26 42,9
slite*ut 33 62,0
slokne 11 59,0
sluke 116 37,8
slukke 434 47,6
slukne 28 43,7
slumpe-til 12 37,5
slumre 27 29,6
slurpe 61 31,7
slurpe*i*seg 60 44,4
slurve 11 59,0
slurve*med 11 40,7
slutte 1917 53,8
slutte*med 183 57,5
slutte*seg*til 111 38,4
slynge 41 55,8
slynge*ut 11 50,0
sløkke 23 60,9
sløkkje 16 54,5
sløye 10 44,4
sløyfe 11 50,0
slå 5207 40,3
slå*an 21 37,5
slå*av 483 40,1
slå*fast 413 45,6
slå*igjen 35 50,3
slå*inn 13 65,8
slå*ned 269 63,8
slå*opp 453 53,1
slå*på 239 53,1
slå*saman 10 64,3
slå*sammen 87 63,0
slå*seg 538 41,7
slå*seg*ned 169 32,9
slå*seg*på 17 13,8
slå*seg*til ro*med 45 51,2
slå*til 93 23,6
slå*ut 476 40,2
slåss 273 45,5
slåss*med 71 32,0
slåst 10 23,1
smadre 22 26,1
smake 276 49,8
smake*på 257 39,3
smatte 116 36,0
smatte*på 39 17,9
smekke 17 63,2
smekke*igjen 46 50,2
smekke*med 24 37,5
smelle 141 49,9
smelle*i 15 37,5
smelle*igjen 257 55,5
smelle*til 16 60,7
smelte 150 59,8
smette 545 54,1
smi 16 14,6
smigre 17 45,7
smile 18431 55,3
sminke 17 90,0
sminke*seg 83 97,0
smiske 20 28,6
smitte 42 56,9
smugkikke 10 44,4
smugle 37 30,8
smuldre 10 44,4
smyge 94 58,7
smyge*seg 366 62,6
smøre 246 60,5
smøre*inn 30 70,6
smøre*på 40 71,4
smøre*seg*inn 20 91,5
smøre*seg*med 13 42,9
smørje 39 70,6
småløpe 182 53,5
småprate 30 76,7
småprate*med 24 46,2
småsnakke 28 58,1
småspringe 19 57,1
snakke 5715 46,2
snakke*med 3517 49,2
snakke*med*om 321 53,8
snakke*om 3891 45,5
snakke*sammen 31 22,4
snakke*seg 23 60,9
snakke*til 1062 53,7
snakke*ut 43 62,5
snappe 97 49,9
snappe*etter 110 64,3
snappe*opp 50 46,5
snekre 51 4,7
snerre 282 30,3
snerte 10 34,0
sniffe 17 51,6
snike 19 46,6
snike*seg 502 44,1
snitte 16 41,9
sno 16 48,3
sno*seg 28 58,1
snoke 20 49,5
snorke 193 32,9
snu 2353 48,6
snu*om 30 57,8
snu*på 362 45,4
snu*på*seg 25 44,4
snu*seg 10204 51,4
snu*seg*bort 377 57,3
snu*seg*rundt 183 62,3
snu*seg*vekk 309 57,3
snuble 532 52,5
snuble*i 249 52,3
snuble*over 71 45,3
snuble*seg 11 76,2
snufse 436 77,2
snurpe 29 72,7
snurpe*sammen 34 57,4
snurre 77 51,3
snurre*rundt 124 52,1
snuse 208 48,8
snuse*inn 88 48,9
snuse*på 98 44,2
snyte 26 30,7
snyte*for 15 51,2
snyte*seg 40 66,7
snøfte 236 46,9
snøre 26 62,1
snøre*opp 18 70,6
snøvle 103 33,0
snåve 10 11,8
sole*seg 100 71,8
somle 50 50,5
somle*bort 10 73,7
sone 50 25,3
sope 60 56,2
sope*sammen 10 73,7
sortere 78 65,8
sove 5283 53,9
sovne 2079 53,0
spa 34 39,6
spandere 97 35,0
spandere*på 50 29,7
spankulere 34 39,6
spare 330 46,9
spare*for 29 42,3
spare*opp 10 64,3
spare*på 70 60,2
sparke 1157 42,1
sparke*fra 29 38,7
sparke*til 18 37,5
spasere 251 49,2
spe*på 13 65,8
spegle*seg 11 31,0
speide 274 46,5
speide*etter 92 48,0
speile 10 82,8
speile*seg 48 70,6
spekulere 56 47,4
spekulere*i 13 17,9
spekulere*på 78 42,9
spele 281 30,4
spele*i 14 32,4
spele*på 15 44,4
spenne 269 40,7
spenne*av*seg 12 37,5
spenne*fast 18 37,5
spenne*fra 10 23,1
spenne*opp 15 57,8
spenne*på*seg 43 29,2
spenne*seg 43 62,5
sperre 74 49,1
sperre*inne 11 10,7
sperre*opp 258 65,1
spesialisere*seg*på 14 40,0
spidde 51 49,6
spikke 47 12,5
spikke*på 14 24,7
spikre 30 11,8
spille 1942 43,5
spille*inn 32 21,7
spinne 114 74,7
spionere 21 47,4
spionere*på 39 40,2
spise 3011 51,9
spise*opp 87 51,7
spisse 128 46,7
spjære 13 50,7
splitte 18 31,6
spole 14 54,5
spole*tilbake 10 34,0
spore 69 32,9
spore*opp 18 49,0
spotte 22 35,9
sprade 35 41,5
spraye 17 74,2
spre 128 53,0
spre*seg 10 11,8
spreie 12 70,6
sprekke 137 52,0
sprekke*for 16 48,3
sprelle 77 39,3
sprelle*med 15 70,6
sprenge 48 24,0
sprenge*seg 11 21,1
sprette 541 53,0
sprette*opp 118 56,2
sprike*med 56 68,4
springe 2174 52,4
sprinte 15 51,2
sprudle 16 78,3
sprute 95 43,4
sprøyte 29 27,6
spurte 60 28,6
spy 180 49,5
spyle 30 26,8
spytte 321 36,8
spytte*i 50 36,1
spytte*på 83 46,7
spytte*ut 151 44,9
spøke 194 44,1
spøke*med 30 34,0
spørje 3122 56,4
spørje*etter 64 46,7
spørje*om 125 47,7
spørre 24789 53,2
spørre*etter 287 47,4
spørre*om 1192 55,8
spørre*seg 26 69,4
spørre*seg*for 12 54,5
spørre*ut 48 60,7
spå 58 54,5
stabbe 68 50,1
stable 89 54,0
stable*opp 16 41,9
stadfeste 25 68,1
stagge 48 60,7
stake 18 19,4
stamme 414 52,4
stamme*fra 13 65,8
stampe 56 40,0
stange 41 22,5
stanse 4748 43,3
stanse*opp 175 47,4
stappe 384 48,0
stappe*i*seg 24 54,5
starte 811 35,0
starte*med 39 45,5
starte*opp 70 34,0
stave 60 41,0
stavre*seg 36 28,6
stege 22 40,7
steike 12 54,5
steikje 12 62,7
steile 31 46,4
steke 107 56,9
stekke 50 64,3
stele 47 31,5
stelle 448 67,3
stelle*med 20 54,5
stelle*seg 96 65,7
stelle*til 17 63,2
stemme 138 36,0
stemme*for 12 9,8
stemme*i 29 35,1
stemme*med 14 47,4
stemme*på 17 57,4
stemple 23 60,9
stenge 311 51,2
stenge*av 14 40,0
stenge*for 25 68,1
stenge*inne 49 51,5
stenge*seg*inne 42 66,1
stenge*ute 104 62,1
stengje 37 55,9
stengje*inne 10 34,0
steppe 28 43,7
stifte 41 22,5
stige 1057 42,6
stige*av 37 36,5
stige*på 28 68,4
stikke 3475 44,6
stikke*av 374 35,9
stikke*av 57 35,6
stikke*i 37 47,8
stikke*innom 10 34,0
stikke*innom 77 33,8
stikke*med 50 46,5
stikke*ned 29 42,3
stikke*opp 11 21,1
stikke*seg*vekk 12 28,6
stikke*ut 131 45,7
stille 1031 42,1
stille*inn 26 38,8
stille*med 18 31,6
stille*opp 166 32,8
stille*opp*for 27 45,2
stille*seg 1211 47,8
stille*seg*opp 251 45,1
stille*som 16 35,3
stilne 35 56,0
stiltre*seg 11 67,7
stime 11 50,0
stinke 31 25,9
stire 254 47,4
stire*på 150 49,2
stirre 3774 48,2
stirre*etter 91 45,1
stirre*på 5606 55,1
stivne 691 61,6
stjele 392 41,9
stjele*fra 53 49,8
stjele*seg*til 14 61,5
stogge 147 45,3
stokke 19 62,3
stole*på 776 56,1
stoppe 2520 48,1
stoppe*opp 358 50,6
storkose*seg 17 45,7
storme 467 49,7
stotre 180 54,0
straffe 117 38,4
stramme 341 44,6
stramme*seg*opp 60 37,5
strande 12 19,4
streife 82 38,4
streife*rundt 11 10,7
streke 10 34,0
streke*opp 16 54,5
strekke 710 53,1
strekke*frem 237 51,0
strekke*seg 726 55,4
strekke*seg*etter 286 51,1
strekke*til 18 37,5
strekke*ut 539 48,3
strekkje 109 51,3
strekkje*seg 103 58,8
strekkje*ut 40 59,5
stresse 36 57,3
streve 282 53,8
streve*med 368 53,7
stride 10 54,5
stride*med 10 54,5
strigle 17 33,3
strigråte 16 72,5
strikke 146 88,9
strikke*på 12 100,0
stritte*imot 151 68,3
strutte*av 10 44,4
stryke 3764 52,6
stryke*med 15 37,5
stryke*over 274 59,6
stryke*seg*gjennom 48 35,3
stryke*seg*med 22 40,7
stryke*seg*over 317 38,9
stryke*ut 16 28,6
strø 79 30,3
stråle 344 67,2
studere 1870 44,9
stue 11 50,0
stulle 10 64,3
stumpe 182 44,6
stupe 328 34,5
sture 37 45,0
stusse 200 50,0
stusse*over 32 48,3
stusse*på 10 82,8
styre 701 40,2
styre*med 35 32,4
styre*unna 17 39,6
styrke 58 47,6
styrte 592 58,0
stø 50 46,5
støkke 41 55,8
støkke*til 15 30,4
stønne 1448 50,7
stønne*av 63 52,2
stønne*over 13 65,8
støpe 15 23,1
støte 141 44,2
støte*mot 45 64,3
støte*på 179 47,5
støtte 696 42,5
støtte*opp 24 50,4
støtte*seg 581 48,2
støvsuge 46 75,3
støye 29 31,4
støyte*på 11 21,1
stå 23732 48,1
stå*att 30 37,5
stå*fast 17 45,7
stå*for 115 44,4
stå*fram 11 31,0
stå*frem 72 49,0
stå*i 20 28,6
stå*igjen 176 60,7
stå*imot 38 57,1
stå*nær 26 46,8
stå*om 26 38,8
stå*opp 1083 55,8
stå*over 75 43,1
stå*på 542 58,9
stå*seg 15 51,2
stå*ved 95 54,0
stå#brud 11 100,0
stålsette*seg 107 71,2
subbe 87 50,5
suge 292 52,2
suge*på 147 46,7
suge*seg 10 34,0
suge*til*seg 49 63,5
sukke 4380 61,0
sukke*over 14 47,4
sulte 64 40,2
summe*seg 82 53,3
summe*seg*til 21 52,2
summere*opp 12 9,8
supe 10 44,4
supplere 15 23,1
surfe 15 37,5
surmule 34 45,7
surre 146 37,7
surre*fast 15 37,5
suse 68 41,1
sutre 120 59,5
sutte*på 35 41,5
svaie 238 47,4
svare 16875 53,7
svare*på 848 49,6
sveipe 22 76,2
sveitte 50 42,4
sveive 22 35,9
svekke 15 37,5
svelge 1697 61,1
svelge*ned 14 40,0
svelgje 94 62,9
sverge 195 30,9
sverge*på 134 41,7
sverge*til 11 50,0
sverje 14 8,5
sverme 14 32,4
sverme*for 20 54,5
sverte 17 57,4
svette 419 33,8
sveve 266 52,7
svi 74 43,6
svike 82 30,6
svikte 342 46,3
svime*av 51 53,6
svimle 28 71,7
svindle 11 21,1
svinge 1298 36,9
svinge*av 38 41,2
svinge*seg 264 44,2
svinse 58 79,0
svirre 10 54,5
svive 11 21,1
svulme 10 44,4
svømme 569 48,1
svøpe 24 46,2
sy 309 87,8
sy*på 13 93,5
sy*sammen 14 75,0
syde 15 57,8
sykle 511 49,7
symje 111 41,3
synast 476 49,7
synde 22 72,0
syne 77 53,9
syne*seg 20 44,4
synes 6101 56,3
synes 395 52,4
synes*om 39 50,7
synes#synd*på 394 62,7
synge 1277 61,3
synge*med 41 60,5
synge*om 49 38,9
syngje 223 60,5
synke 1280 59,1
synke*sammen 444 52,8
synliggjøre 13 42,9
sysle*med 16 35,3
syte 13 42,9
søke 851 49,1
søke*etter 62 48,1
søke*om 36 37,5
søke*på 49 47,4
søkje 45 55,6
søkke 72 40,4
søle 140 51,7
sørge 152 59,7
sørge*for 662 44,9
sørge*over 72 60,0
sørgje 19 46,6
82 42,2
såpe*inn 34 60,3
såre 275 42,9
ta 22335 45,9
ta-move*av 94 41,6
ta*av 582 53,4
ta*av*seg 1343 48,3
ta*bort 67 43,2
ta*det 235 50,5
ta*det*med*ro 101 45,1
ta*fatt 87 39,9
ta*fatt*på 97 49,9
ta*for gitt 63 58,5
ta*for*seg 97 43,6
ta*fra 290 42,3
ta*frem 802 46,4
ta*frå 33 53,0
ta*i 215 36,7
ta*igjen 112 58,9
ta*imot 1502 56,4
ta*inn 53 64,6
ta*inn*på 32 32,0
ta*med 1077 48,5
ta*med*seg 1635 48,0
ta*mot 35 38,5
ta*ned 103 47,2
ta*om 72 36,0
ta*opp 1417 47,3
ta*over 131 37,8
ta*på 441 39,4
ta*på*seg 1346 57,1
ta*seg 1429 44,3
ta*seg*av 600 50,9
ta*seg*fram 11 40,7
ta*seg*frem 30 41,0
ta*seg*i 213 57,6
ta*seg*inn 83 34,1
ta*seg*saman 32 66,7
ta*seg*sammen 613 64,6
ta*seg*til 36 54,5
ta*seg*ut 114 52,8
ta*til 473 41,1
ta*til*med 14 40,0
ta*til*seg 284 59,0
ta*ut 715 42,3
ta*vare*på 211 52,9
ta#feil 434 46,7
ta#liv*av 51 35,4
ta#sjanse*på 71 30,5
ta#tak*i 216 44,7
ta#øye*fra 13 50,7
takke 644 58,5
takke*for 281 45,8
takke*ja 43 66,9
takke*nei 90 57,8
takle 258 57,2
tale 398 33,3
tale*for 16 14,6
tale*om 68 25,4
tanke 11 67,7
tape 383 38,7
tappe 91 55,1
tappe*for 13 73,0
tappe*i 15 82,8
tasse 95 56,1
taste 31 36,4
taste*inn 41 48,4
tatovere 13 34,8
te*seg 66 54,5
tegne 574 50,4
tegne*inn 13 26,5
tegne*opp 15 51,2
teie 165 49,4
teikne 65 46,0
teipe 102 48,6
telefonere 12 9,8
telje 61 33,4
telle 498 49,5
telle*opp 41 38,4
telle*på 24 46,2
temme 23 43,5
tene 21 37,5
tenje 10 73,7
tenke 18049 54,7
tenke*gjennom 25 44,4
tenke*igjennom 25 48,5
tenke*over 481 55,9
tenke*på 7811 54,2
tenke*seg 820 52,8
tenke*seg*om 1233 50,4
tenkje 2588 43,0
tenkje*på 844 41,8
tenkje*seg 123 42,6
tenkje*seg*om 154 51,3
tenne 1865 39,9
tenne*opp 31 65,5
tenne*på 138 31,3
terge 28 28,6
teste 112 44,6
teste*ut 15 30,4
tette 20 44,4
tie 1753 55,6
tie*om 31 65,5
tigge 183 59,6
tigge*om 37 50,5
tilbakelegge 14 40,0
tilbe 42 37,5
tilberede 28 71,7
tilbringe 628 49,6
tilby 333 35,0
tilby*seg 188 44,9
tildele 13 42,9
tilegne*seg 30 51,2
tilfredsstille 90 46,7
tilføre 18 49,0
tilføye 315 53,4
tilgi 357 55,2
tilhøre 355 50,2
tilhøyre 11 67,7
tilintetgjøre 15 37,5
tilkalle 75 49,9
tilkjennegi 17 45,7
tillate 252 47,8
tillate*seg 159 53,6
tillegge 17 39,6
tilpasse 21 42,5
tilpasse*seg 36 65,3
tilstå 199 54,3
tilsvare 10 34,0
tiltale 27 41,4
tiltre 32 45,1
tiltrekke*seg 41 53,3
tiltro 12 37,5
time 11 67,7
tine 12 62,7
tine*opp 12 37,5
tippe 88 52,3
tipse 11 40,7
tipse*om 11 59,0
tirre 17 74,2
tisse 230 53,2
titte 474 55,4
titte*på 198 51,5
tjene 470 38,9
tjene*på 34 42,6
tjene*som 12 37,5
tjene*til 28 51,0
tjenestegjøre 26 0,0
tjore 20 28,6
toge 19 67,3
tole 79 45,0
tolerere 18 49,0
tolke 164 47,2
tolke*som 23 34,4
tone 12 46,2
toppe 11 59,0
tordne 64 12,8
tore 1316 56,7
torturere 14 16,7
trakke 49 38,9
trakte 21 32,4
tralle 11 92,3
trampe 291 45,4
trampe*på 38 51,9
trappe*ned 16 60,7
traske 150 46,5
trave 174 42,3
tre 124 48,1
tre*frem 15 64,3
tre*i 11 50,0
tre*inn 17 57,4
tre*inn*i 19 77,1
tre*tilbake 10 11,8
tre*ut*av 16 66,7
treffe 2073 48,3
treffe*igjen 49 59,6
treffe*på 90 39,8
trekke 4929 50,2
trekke*av 71 32,0
trekke*av*seg 140 51,7
trekke*for 76 58,4
trekke*fra 200 48,0
trekke*frem 519 40,7
trekke*i 204 45,7
trekke*inn 309 48,2
trekke*opp 725 49,2
trekke*på 2633 45,5
trekke*på*seg 195 55,3
trekke*seg 1062 58,7
trekke*seg*fra 71 36,5
trekke*seg*sammen 13 42,9
trekke*seg*tilbake 472 51,2
trekke*seg*unna 75 65,6
trekke*til*seg 609 55,0
trekke*tilbake 103 55,0
trekke*ut 356 49,8
trekkje 58 45,9
trekkje*på 21 56,9
trekkje*seg 17 51,6
trene 289 46,0
trene*i 15 57,8
trene*opp 13 17,9
trenge 5216 55,1
trenge*gjennom 20 49,5
trenge*inn*i 71 10,0
trenge*seg*frem 23 48,0
trenge*seg*inn 69 28,2
trenge*seg*på 18 25,5
trenge*til 59 58,7
trenges 16 72,5
trengje 14 61,5
trette 10 54,5
trille 319 43,9
trimme 22 72,0
trippe 236 62,4
triumfere 234 45,9
trivast 35 35,5
trive 129 48,7
trives 315 48,0
trives*med 14 54,5
tro 9890 51,9
tro*på 1046 50,8
trollbinde 10 64,3
tromme 136 29,4
tromme*mot 16 35,3
trone 28 47,4
troppe*opp 15 51,2
trosse 61 58,6
tru 1092 47,6
tru*på 71 40,9
true 179 29,3
true*med 201 46,8
true*til 16 48,3
truge 12 46,2
truge*med 19 77,1
trygle 134 61,1
trygle*om 94 65,9
trykke 805 44,8
trykke*inn 51 41,6
trykke*på 319 42,3
trykke*seg 20 64,3
trykke*seg*mot 25 82,8
trykkje 96 64,7
trykkje*på 26 58,3
trylle 39 45,5
trylle*frem 19 35,6
træ 40 54,5
trø 143 47,2
trø*på 34 30,2
trøste 785 58,1
trøste*seg*med 23 69,2
trøyste 61 50,5
trå 173 47,9
trå*frem 30 44,4
trå*inn 37 42,2
trå*på 57 62,3
trå*til 13 50,7
tråkke 235 47,5
tråkke*på 159 50,5
tråkle*seg 19 24,2
tukle*med 29 31,4
tukte 20 17,5
tulle 97 45,7
tulle*med 16 48,3
tulle*seg*inn*i 11 59,0
tumle 140 48,1
tumle*med 31 46,4
ture 61 52,1
ture*frem 10 64,3
turke 26 62,1
turnere 10 54,5
tusle 162 38,2
tute 55 44,4
tverrsnu 12 28,6
tviholde 28 51,0
tviholde*på 108 52,7
tvile 259 47,0
tvile*på 482 50,6
tvinge 481 46,5
tvinge*frem 127 66,4
tvinge*seg 55 53,6
tvinge*seg*til 510 71,5
tvinge*til 389 48,2
tvinne 183 59,6
ty*til 66 48,5
tyde 102 54,5
tygge 465 48,4
tygge*på 198 43,8
tyggje 18 13,0
tykke 16 60,7
tykkje 167 47,6
tykkje*om 11 31,0
tyne 13 34,8
tyrannisere 11 21,1
65 59,8
tø*opp 37 53,2
tøffe*seg 12 0,0
tøfle 15 51,2
tøme 20 39,3
tømme 693 37,2
tømme*for 37 27,8
tømme*seg 23 29,8
tømme*ut 14 54,5
tørke 1661 61,8
tørke*av*seg 23 48,0
tørke*opp 37 61,2
tørke*seg 395 42,4
tørne 13 26,5
tørre 30 73,7
tørste 12 19,4
tøve 11 40,7
tøye 39 42,9
tøyle 24 37,5
tøyse 36 31,6
tøyse*med 21 32,4
tåle 550 54,5
ule 60 39,3
underholde 53 49,8
underholde*med 18 49,0
underskrive 13 42,9
underslå 23 25,0
understreke 824 43,7
undersøke 805 42,3
undersøkje 10 73,7
undertegne 53 55,5
undertrykke 129 60,3
undervise 96 47,2
undervise*i 70 50,3
undervurdere 30 54,5
undrast 118 59,5
undre 532 57,5
undre*på 90 63,2
undre*seg 362 59,7
undre*seg*over 197 50,2
unne 99 52,0
unne*seg 66 51,5
unngå 1120 50,0
unnlate 138 43,5
unnskylde 284 48,5
unnskylde*seg 249 48,3
unnskylde*seg*for 10 34,0
unnskylde*seg*med 10 44,4
unnslippe 99 53,0
unnslå*seg 13 34,8
unnvike 28 43,7
unnvære 35 72,4
uroe 20 54,5
uroe*seg 20 69,0
utarbeide 48 39,7
utbetale 22 31,0
utbryte 2034 63,2
utdanne*seg 17 45,7
utdanne*seg*til 32 75,4
utdele 11 67,7
utdype 113 36,9
utebli 15 64,3
utelate 28 47,4
utelukke 53 34,2
utfolde*seg 13 58,3
utfordre 135 39,1
utfordre*til 33 50,0
utforme 11 40,7
utforske 105 42,5
utføre 281 37,6
utgi 57 18,4
utgi*seg*for 18 31,6
utgjøre 85 74,2
utholde 14 16,7
utkjempe 10 54,5
utlevere 27 49,0
utløse 19 24,2
utmerke*seg 12 37,5
utnevne 11 10,7
utnytte 168 35,6
utrede 16 21,7
utrette 60 26,8
utrydde 14 24,7
utsette 206 47,2
utsette*for 55 55,4
utsette*seg*for 34 45,7
utslette 17 45,7
utstråle 85 51,6
utstyre 10 54,5
utstyre*med 11 10,7
utstøte 140 49,5
utstøte*av 12 37,5
utstå 16 60,7
uttale 403 36,1
uttale*seg 62 31,2
uttale*seg*om 44 33,5
uttrykke 223 42,0
uttrykke*seg 64 28,6
utveksle 14 40,0
utveksle*med 11 10,7
utvide 42 40,0
utvikle 262 41,8
utvikle*seg 44 23,6
utvikle*seg*til 23 60,9
utvikle*til 11 31,0
utvise 24 14,6
utøve 43 53,4
vade 619 46,3
vagge 71 42,4
vake 85 48,1
vakle 341 43,4
vakne 436 54,1
vakne*opp 11 50,0
vakte 16 54,5
vakte*på 17 51,6
valse 15 30,4
vandre 528 44,4
vanke 58 42,3
vanne 68 57,4
vanære 10 64,3
vare 12 62,7
vare 26 62,1
vare 15 44,4
variere 20 49,5
varme 168 59,8
varme*opp 50 62,4
varme*seg 47 61,8
varsle 159 46,0
varsle*om 33 34,3
varte*opp 15 51,2
vase 11 50,0
vaske 1052 71,6
vaske*av 21 52,2
vaske*av*seg 19 57,1
vaske*opp 138 69,9
vaske*seg 261 57,0
vasse 204 51,6
vedde*på 19 24,2
vedgå 96 30,8
vedkjenne*seg 50 44,4
vedta 14 24,7
vege 23 56,7
vegre*seg 32 69,6
vegre*seg*for 25 71,8
vegre*seg*mot 10 64,3
veie 249 46,3
veilede 15 51,2
veive 164 38,4
veive*med 14 61,5
vekke 717 51,8
vekke*opp 11 21,1
vekkje 76 61,0
vekse 70 47,4
vekse*opp 41 50,9
veksle 160 40,6
veksle*mellom 14 54,5
vektlegge 24 37,5
velge 2033 51,9
velge*bort 21 56,9
velge*seg 48 54,5
velge*til 18 54,5
velge*ut 79 41,0
velje 155 50,4
velje*seg 10 54,5
velje*ut 11 50,0
velsigne 59 36,3
velte 402 37,8
vemmes 10 73,7
vende 1472 50,1
vende*om 20 54,5
vende*på 83 49,1
vende*seg 51 65,0
vende*seg*bort 95 51,9
vende*seg*mot 526 45,5
vende*seg*til 176 41,3
venje*seg*til 10 44,4
venne*seg*til 236 52,9
vente 1845 55,4
vente 3952 47,5
vente*med 161 55,5
vente*på 3346 50,6
vente*seg 269 50,6
verdige 31 56,1
verdsette 29 38,7
vere 21568 46,7
vere*med*på 91 56,2
vere*til 23 43,5
verge 25 31,8
verge*seg 41 74,4
verge*seg*mot 28 51,0
verke 121 55,8
verke 20 54,5
verke 184 44,7
verke 48 41,9
verne 31 43,1
verne*om 16 60,7
verte 1435 41,3
verte*med 20 39,3
veve 84 87,8
videreføre 22 59,0
videreutvikle 15 23,1
vie 57 31,9
vifte 515 41,0
vifte*bort 31 49,7
vifte*med 57 24,2
vifte*vekk 52 40,9
vike 183 48,8
vike*for 21 52,2
vike*unna 54 52,7
vikle 89 50,6
vikle*seg*inn*i 12 78,3
vilje 6748 49,7
ville 52436 50,8
vimse 42 63,8
vingle 36 28,6
vinke 1037 51,9
vinke*av 19 51,9
vinke*bort 37 47,8
vinke*på 185 31,9
vinke*til 315 54,7
vinne 1047 41,4
vinne*i 21 42,5
vinne*over 39 20,8
vinne*tilbake 21 37,5
vippe 167 39,6
vippe*opp 30 26,8
vippe*på 61 29,9
virke 311 47,3
virke 3503 46,7
virke 47 40,5
virke*på 24 66,7
virke*som 82 48,4
virkeliggjøre 12 46,2
virre 62 36,4
virre*med 42 40,0
virvle 116 66,3
vise 3875 46,5
vise*fram 26 38,8
vise*frem 303 51,7
vise*seg 484 45,6
vise*til 438 43,0
viske*ut 43 48,7
visne 23 60,9
vite 28732 54,2
vite*om 1784 49,5
vitne 49 41,1
vitne*mot 12 62,7
vitse 14 24,7
vogge 21 79,3
vokse 287 45,6
vokse*opp 495 47,5
vokse*seg 25 48,5
vokte 124 49,7
vokte*på 56 34,3
volde 12 9,8
voldta 76 15,4
vone 19 57,1
vrake 45 44,4
vralte 12 54,5
vrenge 109 44,8
vrenge*av*seg 146 41,3
vrenge*seg 10 64,3
vrengje*av*seg 16 41,9
vri 605 52,0
vri*om 114 43,0
vri*opp 32 69,6
vri*på 207 46,5
vri*seg 853 59,9
vride*seg 35 47,4
vrikke 36 60,0
vrikke*på 27 74,0
vrikke*seg 26 83,4
vrinske 25 27,5
vræle 25 48,5
vugge 190 62,8
vugge*med 14 75,0
vurdere 524 42,6
vurdere*som 20 54,5
være 169408 49,1
være*i gang*med 77 46,0
være*med 89 51,7
være*med*på 638 41,8
være*til 83 56,3
væte 37 66,3
vørde 31 32,9
våge 1626 56,1
våge*seg 182 51,3
våge*seg*på 25 52,6
våge*seg*til 21 61,5
våke 30 47,9
våke*over 16 60,7
våkne 2889 55,2
våkne*opp 90 55,6
ydmyke 54 43,3
ymte*frempå 12 46,2
ymte*om 22 40,7
ynde 11 50,0
ynke*seg 240 59,5
yte 46 48,0
ytre 35 53,1
ære 17 39,6
ødelegge 613 45,8
øke 267 32,3
ønske 4739 54,9
ønske*seg 738 51,7
ønskje 205 49,4
ønskje*seg 48 58,6
øse 77 56,5
øse*opp 31 83,3
øve 186 59,3
øve*på 30 41,0
øve*seg 38 43,9
øve*seg*på 70 62,9
øydeleggje 52 54,5
øyne 59 50,3
åle*seg 124 39,8
ånde 58 63,0
åpenbare 24 24,0
åpne 7577 52,9
åpne*for 73 53,9
åpne*opp 23 48,0
åpne*seg 75 55,2
åpne*seg*for 70 69,7