Deltrebankene i NorGramBank

NorGramBank består av flere deltrebanker av ulik art og ulik størrelse:

Nynorsk:
nno-child: barnebøker (76 titler, 1,0 mill. ord))
nno-nnk-av: avistekst fra Norsk Ordboks korpus (123 000 ord)
nno-nnk-sa: sakprosa fra Norsk Ordboks korpus (623 000 ord)
nno-novel: romaner (92 titler, 3,0 mill. ord)

Bokmål:
nob-avis: avistekst (3,2 mill. ord)
nob-child: barnebøker (153 titler, 4,1 mill. ord)
nob-fn: forskning.no (nettidsskrift) (8,3 mill. ord)
nob-lbk-av: avistekst fra Leksikografisk bokmålskorpus (19 000 ord)
nob-lbk-tv: TV-teksting fra Leksikografisk bokmålskorpus (128 000 ord)
nob-ndt-lfg: sakprosa, fra Norsk dependenstrebank (277 000 ord)
nob-novel: romaner (54 titler, 3,1 mill. ord)
nob-novel_1: romaner (100 titler, 4,4 mill ord)
nob-novel_2: romaner (100 titler, 5,5 mill. ord)
nob-novel_3: romaner (100 titler, 4,6 mill. ord)
nob-novel_4: romaner (100 titler, 5,2 mill. ord)
nob-novel_5: romaner (100 titler, 4,9 mill. ord)
nob-novel_6: romaner (100 titler, 5,1 mill. ord)
nob-novel_7: romaner (28 titler, 3,1 mill. ord)

nob-sofie: Jostein Gaarder: Sofies verden, første kapittel (15 000 ord)

Bokmål og nynorsk:
nor-stortinget: stortingsforhandlinger (4,5 mill. ord)
nor-stortinget_1                     –»–          (5,0 mill. ord)
nor-stortinget_2                    –»–           (4,6 mill. ord)
nor-stortinget_3                    –»–           (4,9 mill. ord)
nor-stortinget_4                    –»–           (4,9 mill. ord)