Verb som forekommer samsvarsbøyet som partisipp etter være

Tabellen nedenfor viser de 184 verbene som har ett eller flere tilfeller av samsvarsbøyede partisippformer etter være, ordnet etter prosentandel med samsvarsbøyning. Ved hvert verb er det angitt i annen kolonne hvor mange ganger partisippet forekommer predikativt/som hovedverb etter være med flertallssubjekt, og i tredje kolonne hvilken prosentandel av disse som har samsvarsbøyning (de er vettskremte, de er forlikte, de er avanserte osv.)

Verblemma Antall part. etter pl.-subj og være % med samsvar
forlike 5 100,0
vettskremme 9 100,0
avansere 21 95,2
deprimere 27 92,6
variere 13 92,3
sjenere 30 90,0
samstemme 47 87,2
balansere 7 85,7
komplisere 84 85,7
berømme 12 83,3
samkjøre 12 75,0
frustrere 22 68,2
spenne 83 65,1
irritere 8 62,5
kultivere 5 60,0
standardisere 7 57,1
fornøye 280 55,7
likestille 56 53,6
sykemelde 40 52,5
blankpusse 10 50,0
lakkere 6 50,0
markere 18 50,0
sjokkere 20 50,0
strukturere 8 50,0
slite 55 47,3
spesialisere 13 46,2
vri 13 46,2
fordrive 24 45,8
forbanne 16 43,8
reservere 14 42,9
manipulere 12 41,7
håndplukke 5 40,0
koordinere 15 40,0
undertrykke 10 40,0
lamslå 8 37,5
farge 19 36,8
differensiere 6 33,3
gjennomtenke 6 33,3
undervurdere 9 33,3
orientere 43 32,6
skolere 13 30,8
synkronisere 10 30,0
motivere 103 28,2
bebo 22 27,3
utgå 11 27,3
opplyse 30 26,7
trykke 19 26,3
interessere 94 25,5
underernære 12 25,0
verifisere 8 25,0
forfølge 25 24,0
uføretrygde 18 22,2
fokusere 32 21,9
bestemme 38 21,1
relatere 81 21,0
begrense 113 20,4
adskille 55 20,0
dele 100 20,0
domfelle 5 20,0
erklære 5 20,0
overlevere 5 20,0
paralysere 5 20,0
kjenne 322 19,3
akseptere 22 18,2
lade 11 18,2
kvalifisere 50 18,0
uttale 17 17,6
fylle 301 16,9
bakbinde 6 16,7
blokkere 6 16,7
engasjere 132 16,7
fornærme 6 16,7
frelse 6 16,7
innsette 6 16,7
oppdatere 30 16,7
utmatte 31 16,1
øremerke 19 15,8
blande 40 15,0
bøye 20 15,0
konsentrere 27 14,8
ettersøke 7 14,3
nummerere 7 14,3
utbygge 7 14,3
ødelegge 96 13,5
bevare 55 12,7
hjelpe 8 12,5
kode 8 12,5
skremme 16 12,5
berettige 17 11,8
dekorere 17 11,8
infisere 27 11,1
mistenke 18 11,1
opparbeide 9 11,1
etterlate 10 10,0
innleie 11 9,1
overbevise 154 9,1
sysselsette 22 9,1
styre 56 8,9
installere 12 8,3
jage 12 8,3
klekke 12 8,3
opprøre 12 8,3
inspirere 25 8,0
informere 38 7,9
forsyne 26 7,7
sprenge 13 7,7
stenge 118 7,6
isolere 28 7,1
målrette 14 7,1
utdanne 57 7,0
etablere 100 7,0
imponere 45 6,7
eie 32 6,3
forene 16 6,3
forvirre 16 6,3
opphisse 16 6,3
realisere 16 6,3
vaksinere 16 6,3
dokumentere 66 6,1
anerkjenne 17 5,9
fascinere 17 5,9
koke 17 5,9
skjerpe 17 5,9
belyse 19 5,3
kontrollere 19 5,3
oppsette 19 5,3
eksponere 20 5,0
knuse 61 4,9
underrepresentere 21 4,8
ettertrakte 22 4,5
disponere 23 4,3
integrere 69 4,3
sløre 23 4,3
drive 94 4,3
forlate 24 4,2
organisere 80 3,8
merke 27 3,7
oppta 804 3,5
forby 87 3,4
true 88 3,4
innstille 147 3,4
lukke 245 3,3
låse 92 3,3
definere 62 3,2
godkjenne 62 3,2
konstruere 31 3,2
varsle 31 3,2
skjule 97 3,1
planlegge 71 2,8
skille 36 2,8
avklare 40 2,5
identifisere 42 2,4
skru 44 2,3
begrunne 45 2,2
oppsluke 47 2,1
skade 99 2,0
begeistre 104 1,9
forberede 267 1,9
selge 54 1,9
berøre 173 1,7
publisere 127 1,6
bruke 320 1,6
plassere 205 1,5
underlegge 76 1,3
utbre 76 1,3
binde 154 1,3
finansiere 78 1,3
behandle 79 1,3
beskytte 81 1,2
redusere 170 1,2
utsette 717 1,1
spre 97 1,0
gjennomføre 205 1,0
drepe 105 1,0
tenne 120 0,8
involvere 413 0,7
skape 164 0,6
representere 185 0,5
tilpasse 199 0,5
basere 290 0,3
bekymre 303 0,3
lage 303 0,3
føde 358 0,3
knytte 474 0,2